Stödförfrågor om öppen data

Användarstödet för öppna data (helpdesk) hjälper om det finns ett tekniskt fel i data eller om man själv behöver hjälp med att tolka data.

Frågor kan skickas med blanketten nedan. I andra frågor än frågor som gäller öppna data eller du ha fråga om våra webbsidor, använd responsblanketten på webbplatsen, som också finns i nedre balken på den här sidan.

Om du behöver mer råd om användningen och tillämpningen av öppna data har vi möjlighet att köpa konsultation och utbildning i ämnet. Kontakta oss på blanketten för öppna data som finns nedan.

Tyvärr har vi inte alla anvisningar på svenska. Några anvisningar:

I anslutning till öppna data kan du kontakta oss:

På blanketten nedanför. Meddelanden besvaras endast under arbetsdagar. Största delen av frågorna besvaras i anvisningarna ovan.

Om du har en annan fråga än frågan om öppna data, så skicka in det med hjälp av webbplatsen responsformulär.

Öppen data helpdesk är stängd 12.7.-13.8. Vi svarar din fråga efter det så snart som möjligt. Om du kan läsa finska eller engelska, du kan hitta mer information om öppen data på finska eller på engelska.

Fråga

Det är snabbare och lättare att besvara din fråga, om du ger mer information till exempel vilken förfråga (query) du använder eller vilken data du försöker hämta.

Om du laddade ner observationer, berätta använde du det öppna datagränssnittet eller observationers nedladdningstjänst av vår webbplats.