Meteorologi

Enheten består av fyra forskargrupper med en personal på mer än 40 personer totalt. De huvudsakliga forskningsområdena är prognosmodeller, meteorologiska forskningstillämpningar, vädersatellit- och radartillämpningar samt meteorologi i polarområden.

Numerisk väderprognos

Gruppen för numeriska väderprognoser (NWP) forskar kring vädermodeller och prognosmetoder, bl.a. inom ramen för det internationella ACCORD-konsortiet. Tillsammans med kolleger i de nationella meteorologiska instituten i Norge, Sverige och Estland upprätthåller gruppen ett regionalt prognossystem, som levererar prognoser för Finland och norra Europa ca två dagar framåt. Prognoserna används som underlag för de offentliga väderraporterna samt för specifika prognoser inom t.ex. luftfart, sjöfart och landtransport. Dessutom används prognoserna vid bedömning av luftkvalitet och spridning av luftföroreningar. De regionala numeriska väderprognoserna är ett komplement till globala system som drivs i internationellt samarbete. Chef: FD Reima Eresmaa, tel. +358 29 539 4237

Meteorologiska forskningstillämpningar

Gruppen för meteorologiska tillämpningar utför forskning och utveckling kring meteorologiska metoder, väderprognossystem och verifieringsmetoder. Gruppen deltar också i utvecklingen av metoder för miljöforskning och -övervakning. Dessutom är gruppen involverad i utvecklingen av telematiktjänster (intelligent trafik), efterbehandling samt i utredningar och forskning kring vind- och solkraft.

Chef: Forskningsprofessor Anders Lindfors, tel. +358 29 539 2112

Satellit- och radartillämpningar

Gruppen för vädersatellit- och radartillämpningar utvecklar metoder för meteorologisk fjärranalys. Man forskar i att med hjälp av olika satellitburna instrument samt radarmätningar uppskatta markytans och atmosfärens egenskaper, såsom albedo, strålningsenergibalans, snöfall, snötäcke och molnighet. Resultaten kan tillämpas i numeriska väderprognosmodeller, vädertjänst och klimatforskning, till exempel för att utveckla solenergiprognoser eller inom kryosfärforskning. Gruppen deltar aktivt i internationella forskningsprojekt på uppdrag av t.ex. den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT.

Chef: Forskningsprofessor Aku Riihelä, tel. +358 29 539 4152

Meteorologi och klimatologi i polarområden

Forskargruppen polarområdenas meteorologi och klimatologi undersöker polarområdenas meteorologi, is, snö och hav. Målsättningen är att förbättra insikter i fysikaliska processer och växelverkan inom klimatsystemet, samt skapa nya och förbättrade simuleringsmetoder för vädermodeller och klimatmodeller, med stress på månadslånga prognoser. Forskningsarbetet i gruppen bygger på fältarbete i Arktis och Antarktis, data-analys samt numerisk simulering.

Chef: Docent Tiina Nygård, tel. +358 9 539 3103

17.6.2021