Meteorologi

Enheten består av fyra forskargrupper med en personal på cirka 50 personer totalt. De huvudsakliga forskningsområdena är prognosmodeller, meteorologiska forskningstillämpningar, vädersatellit- och radartillämpningar samt meteorologi i polarområden.

Numerisk väderprognos

Gruppen för numeriska väderprognos (NWP) upprätthåller ett regionalt numerisk väderprognos-system och genomför därtill ansluten forskning, bl.a. inom ramen för det internationella HIRLAM konsortiet. Detta NWP-system är kapabelt att förutsäga vädret över Finland och Europa för ca två dagar framåt. Dessa prognoser utnyttjas inom den offentliga vädertjänsten och som en grund för många specialiserade prognoser som behövs för luftfart, sjöfart samt trafiken på vägar och järnvägar. Dessutom används de som utgångsdata för att göra upp prognoser om luftkvalitet och spridning av föroreningar. De regionala numeriska väderprognoserna är ett komplement till globala system som drivs i internationellt samarbete.

Chef: FD Carl Fortelius, tel. +358 29 539 4130

Meteorologiska forskningstillämpningar

Gruppen för meteorologiska tillämpningar utför forskning och utveckling kring meteorologiska metoder, väderprognossystem och verifieringsmetoder. Gruppen deltar också i utvecklingen av metoder för miljöforskning och -övervakning. Dessutom är gruppen involverad i utvecklingen av telematiktjänster (intelligent trafik), efterbehandling samt i utredningar och forskning kring vind- och solkraft.

Chef: Forskningsprofessor Anders Lindfors, tel. +358 29 539 2112

Satellit- och radartillämpningar

Gruppen för vädersatellit- och radartillämpningar utvecklar metoder för meteorologisk fjärranalys. Man forskar i att med hjälp av olika satellitburna instrument samt radarmätningar uppskatta markytans och vädrets egenskaper, såsom albedo, strålningsenergibalans, snöfall, snötäcke och molnighet. Tillämpningsområden återfinns främst inom numerisk väderprognos, vädertjänst och klimatforskningen, till exempel inom prognos av solenergi och stöd för flygtrafiken. Utbildning och internationellt samarbete är väsentliga element i gruppens arbete.

Chef: Forskningsprofessor Aku Riihelä, tel. +358 29 539 4152

Meteorologi och klimatologi i polarområden

Forskargruppen polarområdenas meteorologi och klimatologi undersöker polarområdenas meteorologi, is, snö och hav. Målsättningen är att förbättra insikter i fysikaliska processer och växelverkan inom klimatsystemet, samt skapa nya och förbättrade simuleringsmetoder för vädermodeller och klimatmodeller, med stress på månadslånga prognoser. Forskningsarbetet i gruppen bygger på fältarbete i Arktis och Antarktis, data-analys samt numerisk simulering.

Chef: Docent Tiina Nygård, tel. +358 9 539 3103