Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Atmosfärens sammansättning

Enheten av atmosfärens sammansättning studerar och observerar de fysikaliska och kemiska egenskaperna av atmosfäriska partiklar och gaser, samt deras effekter på klimatet och luftkvaliteten.

Global Atmosphere Watch mätningsstation på Pallas
 
 

 De huvudsakliga forskningsområdena är

  • Fysiska egenskaper, sammansättning och kemisk transformation av fina partiklar.
  • Organiska föreningar i atmosfären och deras analysmetoder.
  • Utveckling och validering av luftkvalitetsmodeller.

 

Andra aktiviteter är

  • Enheten genomför internationella övervakningsprogram för luftkvalitet.
  • Enheten opererar referenslaboratorium för luftkvalitet.
  • Enheten utvecklar och driver den nationella luftkvalitetsportalen.
  • ACTRIS-aktiviteter av Meteorologiska Institutet.
  • Forskningstationer i Finland och i strategiska ställen utomlands.

 

 

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Hannele Hakola
tfn 029 539 5512
 
Atmosfärens aerosoler:
Gruppchef Antti Hyvärinen
tfn 029 539 5444
 
Luftkvalitet:
Gruppchef Heidi Hellén
tfn 029 539 5481
 
Modellmetodforskning:
Gruppchef Ari Karppinen
tfn 029 539 5453
 
 
e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi
fax +358 29 539 5403

 

 

Länkar:

Luftkvalitet i Finland

SILAM-dispersionsmodell

ACTRIS Research Infrastructure