Atmosfärens sammansättning

Enheten av atmosfärens sammansättning studerar och observerar de fysikaliska och kemiska egenskaperna av atmosfäriska partiklar och gaser, samt deras effekter på klimatet och luftkvaliteten.

Global Atmosphere Watch mätningsstation på Pallas

De huvudsakliga forskningsområdena är

  • Fysiska egenskaper, sammansättning och kemisk transformation av fina partiklar.

  • Organiska föreningar i atmosfären och deras analysmetoder.

  • Utveckling och validering av luftkvalitetsmodeller.

Andra aktiviteter är

  • Enheten genomför internationella övervakningsprogram för luftkvalitet.

  • Enheten opererar referenslaboratorium för luftkvalitet.

  • Enheten utvecklar och driver den nationella luftkvalitetsportalen: Luftkvalitet i Finland

  • ACTRIS-aktiviteter av Meteorologiska Institutet.

  • Forskningstationer i Finland och i strategiska ställen utomlands.