Havsis

Haven täcker ungefär 70 % av jordens yta. Av haven är i sin tur ca 7 % täckta av is.

Man klassificerar ofta isen utgående från dess ålder. Ettårig is smälter varje sommar. All is som förekommer i Östersjön är ettårig. Flerårig is överlever åtminstone en sommar utan att smälta helt. I världshaven förekommer både ettårig och flerårig is. Isens tjocklek varierar regionalt väldigt mycket.

På Norra ishavet täcker isen 3–17 miljoner kvadratkilometer, och isens tjocklek kan vara till och med 5 meter. I den europeiska sektorn av Arktis är isen mestadels ettårig och under 2 meter tjock. Kring nordpolen är isen mestadels flerårig med en tjocklek som varierar mellan två och tre meter. De tjockaste isarna, 4–5 meter eller tom. tjockare, finns i Lincolnhavet, nordväst om Grönland.

På Södra ishavet varierar isens utbredning mellan cirka 2 miljoner och 20 miljoner kvadratkilometer och den är störst i september. Istjockleken är typiskt under en meter, men kan vara till och med 2 meter.

Havsisen är en av de mest betydande faktorer som reglerar klimatet i de kalla områdena på jorden. Is täckt av torr snö reflekterar upp till 90 % av den inkommande strålningen, då öppet vatten reflekterar under 10 %. Havsisen binder stora mängder vatten och energi. Därför har den en stor betydelse för utbytet av energi mellan atmosfären och haven.

28.3.2022