Modellering

Numerisk simulering är en viktigt hjälpmedel inom både forskning och vädertjänst. Ekvationerna som beskriver atmosfären och väderfenomenen är så komplicerade att man för att beskriva atmosfärens beteende är hänvisad till numeriska beräkningar med hjälp av datorer. Datorn fungerar då som ett slags laboratorium, där atmosfäriska fenomen kan studeras under olika förhållanden.

Modellverksamheten vid meteorologiska institutet har alltid baserats på den senaste tillgängliga datortekniken.
IKT vid meteorologiska institutet förr och nu (foto: M. Kangas, A. Halas, CRAY inc.).

Studiet av komplicerade fenomen och processer genom numerisk simulering blev praktiskt möjligt i och med tillgången på datorer. Den snabba utvecklingen inom informationstekniken möjliggör i dag allt mer noggrann simulering av olika fenomen. Meteorologiska institutet och meteorologerna i allmänhet har ända från början varit med om att utnyttja teknikens landvinningar.

9.9.2021