Hav

Östersjön

Östersjön är ett unikt havsområde till sina egenskaper. Den har förbindelse med Atlanten via Danmarks sund, men dess salthalt är mycket låg, endast cirka en femtedel av salthalten i världshaven. Östersjön är också grund och dess medeldjup är cirka 54 meter, medan världshavens medeldjup kan vara flera kilometer.

På grund av dess nordliga läge fryser Östersjön till varje år, åtminstone delvis. Detta har en stor inverkan på havsnaturen och trafiken.

Arktiska havsområden

Gränsen för ett arktiskt havsområde fastställs enligt istäcket på vintern. Det norra polarområdet är ett världshav omgivet av landområden. Av polarområdet är 40 procent land och 60 procent hav. Havet och isen i det arktiska området är viktiga livsmiljöer för flera organismer.

Klimatförändringen har en stor inverkan på det arktiska området eftersom temperaturen i området har höjts under de senaste femtio åren två gånger mer än hela jordklotets genomsnittliga temperatur och det istäckta området har minskat. När isen smälter ökar det ekonomiska utnyttjandet av och trafiken i de arktiska havsområdena, vilket för med sig nya utmaningar.

Världshaven

Världshaven täcker cirka 71 procent av jordens yta och de innehåller cirka 97 procent av jordens vattentillgångar. Trots detta är endast 5 procent av haven undersökta.

Havsströmmarna jämnar ut jordens temperaturer mellan ekvatorn och polarområdena och de spelar en viktig roll för jordens klimat. Världshaven har en stor betydelse för jordens energi-, vatten- och kolkretslopp.

Cirka hälften av jordens livsformer är direkt beroende av haven. Haven ger oss mat, medicin och mineraler. Sjövägarna används också för att transportera varor och människor.

För havsforskning används utvecklad teknik från satelliter till undervattensapparater.