Observationer

Väderobservationer utgör grunden i de väderprognoser och i den statistik över klimatet som vi idag har tillgång till. Observationerna är också viktiga då det gäller miljöforskning och produktion av olika tjänster.

Tekniken används då man till exempel samlar observationsdata både på marken, havet och i luften. Den samlade informationen används sedan både i forskning och då olika produkter framställs.