Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Normalläge

ISRAPPORT 21.01.2021

Isen på Bottenviken driver västvart.

På norra Bottenviken finns 20-40 cm tjock fastis till Kemi 3 och Kattilankalla. Till Kemi 2, 15-25 cm tjock, sammanfrusen mycket tät drivis, delvis med vallar. Längre ut, mestadels 10-20 cm tjock jämn is och nyis ungefär till Bothnia-bojen och Merikallat. Utanför Brahestad, 10-25 cm tjock fastis till Jaakko, längre ut nyis till Nahkiainen.

På södra Bottenviken 10-25 cm tjock is i skärgården. Längre ut, drivande nyis.

I Kvarken finns tunn jämn is från Vasa till Ensten. Vidare till Norrskär, tunn spridd drivis och nyis.

På Bottenhavet finns nyis och ställvis tunn jämn is i den inre skärgården.

På Skärgårdshavet och västra Finska viken finns nyis och ställvis tunn jämn is i den inre skärgården.

På östra Finska viken finns tunn jämn is till Skarven, Fagerö och Merikari. Längre ut öppet vatten. På Viborgska viken, 10-20 cm tjock is. Längre ut, tunn jämn is och nyis till Nerva och Seitskär.

På Saimen och i Saima kanal finns mestadels 15-35 cm tjock is. På södra Saimen ställvis tunnare is.

Isbrytarna: Kontio och Otso assisterar på Bottenviken. Calypso och Protector assisterar på norra och mellersta Saimen. Meteor assisterar på södra Saimen och i Saima kanal.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IB över 2000 ton.
Brahesatd, I över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, II över 2000 ton.
Mussalö, Kotka och Fredrikshamn, II över 2000 ton.
Saimen och Saima kanal, I över 2000 ton.

Ändringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 23 januari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Brahesatd, IB över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, I över 2000 ton.
Kaskö, Kristinestad, Björneborg, Raumo, Nystad, Nådendal, Åbo, Dalsbruk, Förby, Koverhar, Lappvik, Ingå, Kantvik, Helsingfors, Sköldvik och Lovisa, II över 2000 ton.
Kotka och Fredrikshamn, I över 2000 ton.

Från och med den 26 januari:
Saimen och Saima kanal, IB över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemen i Kvarken är tillfälligt ur bruk på grund av isförhållandena.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is

  • haurasta: rutten is

Mera information