Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 21.02.2020

Isarna på Norra Bottenviken har drivit mot norr.

På norra Bottenviken, utanför Torneå och Kemi, 40-60 cm tjock fastis till Kemi 3. Längre ut till Kemi 1, 10-50 cm tjock mycket tät drivis med vallar och issörja. Från Uleåborg till Löyhänmutka, 25-45 cm tjock fastis. Vidare till Oulu 4, 20-35 cm tjock, ställvis svårforcerad, mycket tät drivis med vallar. Längre ut till Holma, 10-25 cm tjock mycket tät drivis och issörja. Längre ut och söderut utmed kusten, tunn mycket spridd drivis.

På södra Bottenviken finns tunn is i den inre skärgården. Längre, tunn mycket spridd drivis.

I Kvarken i Vasa skärgård finns 5-10 cm tjock jämn is och issörja till Ensten. Längre ut, öppet vatten.

Isbrytarna: Otso och Kontio assisterar på norra Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 2000 ton.
Brahestad, IB över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby och Jakobstad, I över 2000 ton.
Vasa, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar i Kvarken och Bottenviken ska, vid passage av latituden 63°15'N, rapportera till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information