Översiktskarta över isläget

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä = is

  • haurasta = rutten is

Isutbredningen

Daglig isutbredning på Östersjön (km²) enligt iskartorna. De blåa fördelningskurvorna visar de största och minsta (min–max) isutbredningarna samt fraktilerna (25 %–75 %) under issäsongerna 2007–2021. Den gröna kurvan (50 %) är medianutbredningen under perioden 2007–2021. Den prickade kurvan är förra issäsongens (2021–2022) isutbredning och den svarta kurvan visar isutbredningen under pågående säsong (2022–2023).

Värdena är avrundade så att arealer mindre än 100 km² anges med en 10 km² noggrannhet, från hundra till tusen kvadratkilometer med 100 km² noggrannhet och större arealer med 1000 km² noggrannhet.

Mera information