Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 25.03.2019

Isläget är i det närmaste oförändrat.

På norra Bottenviken finns 45-65 cm tjock fastis i skärgården till Kemi 2. Mellan Kemi 2 och Kemi 1 finns svårforcerad område. Utanför finns först ungefär till Bothnia bojen 10-20 cm tjock mycket tät drivis och sedan 20-50 cm tjock mycket tät drivis, ställvis med svårforcerade vallar. Det finns råkar och bristningar i isfältet. Från väster om Malören söderut finns en ungefär 30 nautiska mil bred råk. Det finns små områden med tät drivis i råken.

På södra Bottenviken 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut först 30-40 cm tjocka stora flak med vallar, sedan 15-30 cm tjock mycket tät drivis. Det finns bristningar och stora områden med öppet vatten i isfältet.

I Kvarken öppet vatten. I Vasa skärgård 25-40 cm tjock fastis ungefär till Ensten, sedan mycket tät drivis till Norra Gloppsten. Längre ut finns några grova drivande flak.

På Bottenhavet 10-30 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns några grova drivande flak.

På Skärgårdshavet och på västra Finska viken rutten fastis i den inre skärgården. Längs farlederna är det öppet vatten.

På östra Finska viken finns 10-30 cm tjock ruttnande fastis i den inre skärgården. Längs farlederna och i den yttre skärgården öppet vatten.

Isbrytarna: Otso, Kontio, Polaris, Urho och Sisu assisterar på Bottenviken. Thetis och Zeus assisterar i Kvarken.

Lindringar i assistansrestriktionerna: Från och med idag upphävs restriktionerna på Björneborg, Raumo, Nystad, Dalsbruk, Förby, Kantvik och Fredrikshamn.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IC över 2000 ton.
Kaskö, II över 2000 ton.
Kristinestad, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information