Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna
Normalläge

ISRAPPORT 15.04.2021

Isarna på Bottenviken driver långsamt mot nordost.

På norra Bottenviken finns 40-70 cm tjock fastis till Kemi 3 och Kattilankalla. Längre ut 10-50 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Isfältet är ställvis svårforcerat, men ställvis finns också sprickor och råkar. Utanför Brahestad finns 30-50 cm tjock fastis till Jaakko. Längre ut, 10-40 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Iskanten ligger 28 nautiska mil sydväst om Kemi 1 och 14 nautiska mil väster om Raahe fyr.

På södra Bottenviken finns 35-60 cm tjock rutten is i skärgården. Längre ut 20-50 cm tjock, mycket spridd drivis och öppet vatten.

I Kvarken finns rutten fastis i den inre skärgården. Längre ut och längs farlederna, öppet vatten.

På östra Finska viken finns ställvis rutten is i den inre skärgården. Längre ut och längs farlederna, öppet vatten. På Viborgska viken finns 25-40 cm tjock rutten fastis. Längre ut 10-30 cm tjock mycket tät drivis med vallar ungefär till Rondo.

På norra Saimen finns 30-60 cm tjock is.

På södra Saimen och i Saima kanal finns 10-40 cm tjock ruttnande is. Det finns områden med öppet vatten i isfältet.

Isbrytarna: Kontio, Polaris, Otso och Urho assisterar på Bottenviken. Calypso och Protector assisterar på Saimen. Meteor assisterar på Saimen och i Saima kanal.

Lindringar i assistansrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Kalajoki, klass IA över 2000 ton.
Jakobstad, klass II över 2000 ton.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi, Uleåborg och Brahestad, klass IA över 4000 ton.
Kalajoki, klass IA över 2000 ton.
Karleby, klass I över 2000 ton.
Jakobstad och Vasa, klass II över 2000 ton.
Siilinjärvi, Kuopio, Joensuu och Puhos, klass I över 2000 ton.
Varkaus, Nyslott, Ristiina, Imatra, Joutseno, Villmanstrand och Saima kanal, klass II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00' N rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till finska eller svenska hamnar i Kvarken och Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is

  • haurasta: rutten is

Mera information