Istjänstens observationssystem

Vid sidan om, att handelsfartyg beställer information om isläget i realtid från Istjänsterna, fungerar de även som frivilliga observationsplattformer. Det finns temperaturmätare installerade i drygt tio fartygs skrov som trafikerar på Östersjön regelbundet, som mäter havets yttemperaturen där fartyget passerar. Fartygen förmedlar denna information till Istjänsterna, där informationen används som stöd då yttemperaturskartorna för havet sammanställs.

Vid mätningen av havsvattnets yttemperatur samarbetar vi även med Gränsbevakningsväsendet, där vi har installerat mätare för distansobservering av havsvattnets yttemperaturer i Dornier-bevakningsflygen. En del av Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg gör också marinvetenskapliga mätningar inom gränserna för deras egen verksamhet.

Till istjänstens samarbetspartners hör också frivilliga temperatur- och isobserverare, till vilka det hör över 30 personer vid ungefär 25 stationer längs med Finska kusten. De observerar isläget nästan dagligen på sitt verksamhetsområde och gör mätningar minst en gång i veckan. Informationen förmedlas sedan till Istjänstens sakkunniga för användning. Observationerna är mycket viktiga i dagliga islägesinformationsförmedlingen, då det annars skulle vara mycket få rapporteringar om t.ex. isens tjocklek.

Mannen har borrat en hål och håller en mätsticka i det.
Isobserverare mäter istjockleken.