Uppvällning

Uppvällning är ett fenomen där ytvatten rinner bort från området och kallare och vanligtvis mer näringsrikt vatten stiger till sin plats. I haven kan vatten stiga från 200 meters djup, men i Östersjön sker uppvällningen vanligtvis under de första tiotals meterna av ytan. Ändå kan skillnaden i temperatur mellan vattenmassorna vara 10 grader. Det är därför uppvällning tydligt ses som den snabba kylningen av ytvattnet.

Ytvattnets flöde bort från uppvällningsområdet är resultatet av lämpliga vindar. På norra halvklotet, när vindar blåser längs stranden så att stranden ligger till vänster om vindriktningen, får Coriolis-effekten som orsakas av jordens snurrande ytvatten att strömma bort från kusten mot öppet hav. På södra halvklotet vänder Coriolis-effekten strömmar åt vänster. Vatten från djupare stiger upp till ytan för att fylla ut utrymmet. Vind som blåser rakt från kusten till öppet hav kan också orsaka uppvällning.

Uppvällning behöver alltid tid och måttlig bris. När man studerade uppvällning i Finska viken visade det sig att det måste blåsa en måttlig bris längs kusten minst ett par dagar innan uppvällningen kan börja. När förhållandena som orsakar svullnaden upphör jämnar havsströmmarna ut temperaturen på några dagar.

I haven är uppvällning ett betydande fenomen, eftersom det levererar näringar till ytan och ökar primärproduktionen i ytskiktet. Dessa områden är vanligtvis viktiga fiskeområden. Ett känt exempel är Perus kust, där uppvällning gör att området har ett rikt fiskbestånd och havsfågelliv, eftersom det finns gott om näring för dem i vattnet. I Östersjön kan uppvällning orsaka algblomning. Detta kan hända sensommaren, när näringsämnena vid ytan är utslitna men måttliga vindar börjar visa sig efter sommarens svaga vindar.

Det motsatta fenomenet för uppvällning är nedvällning. Detta händer när vatten rinner mot kusten och sjunker djupare. Nedvällning har dock inte samma typ av effekt på ekosystemet som uppvällning.

På kartan över Bottenviken vatten är kallare nära svenska kusten och varmare nära finska kusten. Profilbilden visar hur ytvattnet är varmt i öst och vattnet är kallt i botten och väst.
Uppvälning på kartan och på en tvärsektion av Bottenviken. Ju rödare färg destå varmare är vattnet.

9.12.2022