Sjösprång

På den finska kusten, särskilt i skärgårdarna, kan man observera plötsliga förändringar i vattennivån sommartid, som små tsunamivågor. Fenomen kallas sjösprång eller meteorologisk tsunami. Vattnets upp- och nedgångar kan hända en eller flera inom några minuter till femton minuter. Snabba förändringar i vattennivån orsakar kraftiga strömmar och virvlar som ändrar riktning efter svängningarna. Några ögonvittnen säger att det ser ut som att vattnet kokar.

Sjösprång uppstår ur samverkan mellan atmosfären och havet. Relaterat till fenomenet är vanligtvis en åska eller en vindby som rör sig över området, och ett litet och snabbt skifte i lufttrycket. Om en sådan front rör sig över havet med en hastighet som är lika med tsunamivågens hastighet i havet, kommer fronten att intensifiera den våg som den skapade kontinuerligt.

Sjösprång fungerar som tsunamivågor. En tsunamivåg som rör sig på djupt vatten är omärklig, men när vågen anländer till stranden packas dess energi i en mindre volym av vatten och våghöjden växer avsevärt. Våglängden kan vara upp till många kilometer lång, vilket är mycket större än med vanliga vindfödda vågor.

Sjösprång är inte lika kraftfull som tsunami orsakad av jordbävning, och anmärkningsvärda svängningar i vattennivån är vanligtvis begränsade i enskilda vikar eller sund. Fenomenet upptäcks på platser där kustens form och havsbotten förstärker vågen. I Finland har våghöjderna legat runt en meter som mest och de har inte orsakat några större skador. Oväntade strömmar och förändringar i vattennivån kan fortfarande orsaka farliga situationer för båtfolk.

Fenomenet är ganska vanligt t.ex. vid Medelhavet, där det kallas rissaga. I Finland är märkbart stora sjösprång sällsynta, men små förändringar i vattennivån orsakade av samma fenomen är vanligare än tidigare trott.

Karta av en åskfronts rörelsen klockan 17:30-18:30.
Den 8 augusti 2010 fanns det sjösprång i Finska viken. Den förorsakades av en storm som rörde sig från söder norrut

Observationer av överraskande snabba vattenståndsvariationer kan rapporteras till Oceanografiska tjänsten, meripalvelut@fmi.fi , telefon: 029 539 6436.

26.7.2022