Temperatur-salinitetssonden - CTD

CTD är ett av de viktigaste instrumenten i oceanografi. Den mäter vattentemperaturen och saliniteten från vattenytan till botten. De här storheterna berättar mycket om havets ställe. CTD-mätningar är också en viktig bakgrund för nästan alla oceanografiska forskningar.

Förkortning CTD kommer från de engelska orden conductivity, temperature och depth. Den här är lite vilseledande, eftersom CTD-sonden mäter ju konduktiviteten (conductivity) och temperaturen (temperature), men i stället för djupet (depth) mäter det trycket. Salthalten och djupet kan man kalkylera från konduktiviteten och trycket. Därtill kan man kvantifiera vattnets densitet och ljudhastigheten i vattnet.

Det finns CTD-sonder av olika storlek. En liten CTD-sond kan man nedfira till vattnet för hand. En person räcker för att operera sådana lilla sonder. Däremot, de största CTD-sonder opereras med en vinsch. Den stora CTD:n som man har i forskningsfartyget Aranda har en 1,4 meter hög ram och den väger ungefär 180 kg. Man nedfirar den till havet med en hydraulisk vajervinsch. Sonden är kopplad till en dator med en kabel som transporterar data. Också automatiska eller fjärkontrollerade apparater, som Argo-bojar och gliders, ofta har också en liten CTD.

Sensorer i CTD reagerar snabbt till förändringar i vattnet, eftersom vattnets kvalitet kan ändra mycket även längs en små skillnad i djupheten. Mätningsprecision och -täthet beror på apparaten. Till exempel CTD:n i Aranda mäter exakta värden många gånger per sekunden, som betyder ett värde ungefär varje 2 cm.

Det är möjligt att fasta olika slags extra instrument till en CTD. Till exempel sådana som mäter syrehalt, mängden av alger eller ljuset i vatten. Man kan också fasta vattenhämtarna till CTD’s ram. I Arandas CTD-ram finns det 12 vattenhämtarna, som man kan utlösa i den djupen man vill. Så här får man vattenprov från olika skikt av havet.

Data användas för att hålla reda på Östersjöns ställe. Den berättar hur värdena växlar enligt årstid, vattnets stratifikation och rörelser. Extrasonder samlar data av bottens anaeroba vattenmassor och eutrofieringen, till exempel. Från vattenprov kan man undersöka om det finns svavelväte i de anoxiska områdena, analysera näringsinnehåll eller forska, vilka slags alger det finns.

Meteorologiska Institutet tar hand om CTD:n som användas i forskningsfartyget Aranda och följer Östersjöns fysikaliska ställe. Därtill, Meteorologiska institutets CTD-sonder användas bland annat från sjöbevakningsfartyg och från så kallad fasta stationerna, som är sprädda jämnt längs finska kusten. Meteorologiska Institutets autonomiska instrument också gör CTD mätningar.

CTD-sonden hissas ut ur Aranda.
CTD-sond. Bild: Elisa Lindgren.
3 olika slags CTD.
Tree CTD-sonder. Den lilla orange är bara 20 cm hög. Bakom den är en större RBR-sond och den största ligger bakom de två. Bild: Elisa Lindgren.

6.2.2023