Havsobservationer

I naturvetenskapen går observationer och teorier ofta hand i hand. Utan den andra eller skilt för sig använda leder de ofta till felaktiga slutsatser. Observationer behövs både som grunduppgifter till, samt till bekräftande av teorier; nya teorier, för sin del, skapar förutsättningar för noggrannare observationer.

Ett cylinder ramverk med sampel tuber hissas ner med en vinsch ovanpå vatten.
CTD-probe. Bild: Elisa Lindgren.

Till lika som fysikerna arbetar i sina laboratorier, så arbetar havsfysikerna i sina forskningsutrymmen på alla världens hav. För en havsforskare är det viktigaste arbetsredskapet, förutom dennes egen hjärna, ett dugligt och sjösäkert forskningsfartyg. Forskningsfartyget möjliggör mätningar med olika i havet sänkbara instrument. För dessa mätningar används också olika i havet förankrade instrument, fritt drivande bojar samt andra mätningsinstrument. Också vid kusten kan man bygga olika mätningsinstrument som kan användas t.ex. för vattenståndsobservationer.

Dessa instrument används för mätandet av sjögången, vattenståndet, strömningar, vattnets temperatur och salthalt, upplösta gaser, ljus samt andra havets fenomen och egenskaper.

Nuförtiden har det blivit vanligare att göra havsobservationer via olika satelliter, men utan ytobservationer skulle uppgifterna uppsamlade av satelliterna förbli ganska värdelösa.

5.6.2023