Forskningsfartyg

För att observera havet, borde man ofta fara dit också. Det betyder att man behöver ett forskningsfartyg.

Forskning göras från olika slags fartyg, beroende på vad forskas. Till exempel, i kustområdena kan man ha mindre fartyg än i oceaner och under stilla sommarväder krävs det olika saker än under issäsongen. Det viktigaste är att man kan lägga ned och lyfta mätningsinstrument till havet och uppe från det säkert.

Ett forskningsfartyg användas inte bara för att göra mätningar i havet, men också för att ställa och montera apparater som konstant mäter i havet. Till exempel bojarna läggas och lyftas ofta från ett forskningsfartyg.

Finlands viktigaste fartyg i Östersjöforskningen är Finlands miljöcentralens Aranda, som Meteorologiska institutet också använder. Aranda gör regelbundet bl.a. Östersjöns ställets övervakningsresor. Där göras mätningar i samma punkter varje år och så här får man veta om Östersjöns ställe idag och dess variationen.

Observationer från fartyg

Också några vanliga fartyg gör havsobservationer som är nyttiga för havsforskare. Fartyg kan ha mätningsinstrumenten, som automatiskt sänder data om havet. De kan mäta till exempel vattentemperatur, salinitet eller kemiska och biologiska egenskap. Det är också nyttigt när fartygsbesättningen berättar sina observationer av isförhållandena eller nedisning till exempel.

Två man är ombord på Aranda och lyfter en boj från havet med en rep.
Man lyfter instrumenten från havet omboard på Aranda. Bild: Ilkka Lastumäki.

2.6.2023