Secchiskiva

Med siktdjupet, eller Secchi-djupet, avses det djup som är mätt från havsytan, där en vit skiva med diametern 30 cm knappt försvinner från observatörens syn.

Vita skivan med diametern 30 cm kallas Secchiskivan eller siktdjupsskivan. Skivan är billig och enkel att framställa och använda. Enskilda siktdjupsobservationer ger endast begränsad information, men medelvärden från omfattande observationsserier kan användas både till forskning och vid uppföljningen av havsområdens läge.

Begreppet kom till optiska oceanografin år 1865, då Påvens naturvetenskapliga medarbetare, Fader Pietro Angelo Secchi, gjorde systematiska observationer av Medelhavets genomskinlighet. Det påstås, att han skulle ha fått idéen om mätinstrumentet från en porslinstallrik som fallit i havet från ett fartyg, som klart kunde åtskiljas från havsbottnet vid flera tiotals meters djup.

Siktdjupet mätt med en Secchiskiva definierar snabbt och ganska exakt nedre gränsen för kompensationsnivån, alltså djupet där 1 % av ljuset som kommer till ytan avancerar.

Secchi-skivan under vatten.
Secchi-skivan. Bild: Jouni Vainio.