Övre atmosfärens profilmätningar alltså meteorologisk sondering

Utgångsläget för sondnätverket är att få observationer från övre atmosfären. Meteorologiska sonder samlar viktig information om övre atmosfären för prognosmodeller och meteorologer. Denna information är central för operativa prognosverksamheten och flygväderservice.

I Finland görs sonderingar dagligen i Jockis och Sodankylä. Förutom de dagliga sonder man skickar upp (temperatur, fuktighet, tryck, vindriktning och -hastighet) skickar man varje vecka upp en sond som mäter ozon. Detta sker i Sodankylä. Båda sondstationerna har också beredskapen att utföra radioaktivitetssonderingar.

I en sondering skickas ett paket med sensorer och en radiosändare med hjälp av en ballong fylld med väte eller helium upp i atmosfären för att samla information om atmosfärens förhållanden. Sonderingen görs två gånger om dygnet och mätresultat fås från markytan upp till 30 kilometer.

Översikt av sonderingsobservationerna

Sondens sensorer mäter följande storheter: lufttryck, temperatur, luftfuktighet, vindriktning och -hastighet. Daggpunkten räknas i databasen med hjälp av temperaturen och fuktigheten.

Sonderingarna med sin vindinformation är mycket viktiga för numeriska prognoser och flygväderservicen. Sonderingarna möjliggör noggrannare och mer tillförlitliga prognoser. Sonderingsdatan förmedlas till ett internationellt distributionsnät och är en central del i alla numeriska prognoser. På en del av områdena, t.ex. i Centraleuropa, är sonderingsstationsnätverket tätt. I Finland är sonderingsstationsnätverket tillräckligt tätt för att möta behovet.  

Sondernas resolution på höjdleden har förbättras i och med användningen av tjockare ballonger. Som bäst når sonden en höjd på över 35 kilometer, men i genomsnitt når de en höjd på 22-28 kilometer. 

Sonderingar går också att utföra från flygplan genom AMDAR-sonderingarna, som har blivit allt vanligare under de senaste några år. Med dem får man information om atmosfärens profil under flygplanets avtagning och landning.