Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 23:41
Observation (kl. 23:41)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +16+24
Uleåborg +6+15
Brahestad +8+16
Jakobstad +5+11
Vasa +5+12
Kaskö +2+11
Björneborg -2+10
Raumo -3+8
Åbo -6+9
Föglö -6+6
Hangö -6+12
Helsingfors -8+13
Borgå -9+12
Fredrikshamn -8+14