Väderrapporten för sjöfarande 15.4.2021 kl. 6

Ett lågtryck omkring Jan Mayen rör sig mot öster. Ett högtryck över Södra Skandinavien förstärks över mellersta Finland.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken

Ost till nordost vridande vind 2-7 m/s, på dagen lokalt sjöbris. I kväll tilltagande vind, i natt 4-9 m/s. God sikt.

Norra Östersjön

Nordlig till nordostlig vind 5-9 m/s, i natt 7-11 m/s. God sikt.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Vind omkring nord 3-7 m/s, på dagen lokalt sjöbris. Från i kväll nord till nordost vridande vind 5-9 m/s. God sikt.

Bottenhavet

Nordlig till nordvästlig vind 2-7 m/s, på dagen på norra Bottenhavet växlande vind. Från i natt omkring nordost vridande vind. God sikt.

Kvarken och Bottenviken

Väst till sydväst vridande vind 4-8 m/s. I natt avtagande nord till nordväst vridande vind, i efternatt växlande vind 1-5 m/s. Mest god sikt.

Saimen

Växlande vind 1-5 m/s. God sikt.