Väderrapporten för sjöfarande 12.12.2018 kl. 12

Ett starkt högtryck förstärks över Fennoskandien.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken och norra Östersjön

Vind omkring nordost 7-9 m/s, från i natt 8-11 m/s. Enstaka byar av snö eller blötsnö.

Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Vind omkring nordost 5-9 m/s. Mot i kväll avtar vinden något, från i natt 4-7 m/s. På förmiddagen vrider vinden till omkring ost. Mest god sikt.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Avtagande vind omkring nord, först 4-7 m/s, från i kväll växlande 1-4 m/s. I efternatt vrider vinden till sydväst, på förmiddagen 3-7 m/s, på norra Bottenviken 6-9 m/s. Tidvis dis eller dimma, annars mest god sikt.

Saimen

Vind omkring nord 4-7 m/s. I morgon bitti vrider vinden till nordost samt avtar något. Mest god sikt.