Väderrapporten för sjöfarande 24.5.2019 kl. 19

Varning för hård vind:

Norra Östersjön östra delen

Västlig vind 14 m/s.

Norra Östersjön västra delen och Ålands hav

Västlig till nordvästlig vind 14 m/s.

Bottenhavet

Nordlig till nordvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Kvarken

Nordostlig vind 11 m/s.

Finska viken

Västlig vind 11 m/s.

Skärgårdshavet

Västlig till nordvästlig vind 11 m/s.

Ett högtryck befinner sig öster om Finland. Ett mindre lågtryck över Kvarken rör sig mot nord och utfylls. Ett nytt lågtryck från väst når i natt Ålands hav.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Östra Finska viken

Avtagande vind omkring ost, i natt växlande vind 2-6 m/s. I morgon bitti tilltagande vind omkring syd, på dagen 4-8 m/s, på kvällen mot väst vridande vind 7-11 m/s. Lokalt dis, från i morgon bitti regn och tidvis måttlig sikt.

Västra Finska viken

Avtagande vind omkring ost, i förnatt växlande vind 1-5 m/s. I efternatt tilltagande vind omkring syd, i morgon bitti 4-8 m/s, på dagen mot väst vridande vind 7-11 m/s. Lokalt dis, från i morgon bitti regn och tidvis måttlig sikt.

Norra Östersjön, östra delen

Mot syd vridande och tilltagande vind, i natt 7-11 m/s. I morgon bitti mot väst vridande och ännu tilltagande vind, på dagen 10-14 m/s. Västerifrån regn och tidvis måttlig sikt.

Norra Östersjön, västra delen och Ålands hav

Avtagande vind omkring sydost, i natt växlande vind 2-6 m/s. I morgon bitti väst till nordväst vridande och tilltagande vind, på dagen 10-14 m/s. På eftermiddagen avtagande vind, på kvällen 7-11 m/s. Västerifrån regn och tidvis måttlig sikt.

Skärgårdshavet

Vind omkring sydost 4-8 m/s. I efternatt mot sydväst vridande och något avtagande vind. På dagen tilltagande västlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen 7-11 m/s. Västerifrån regn och tidvis måttlig sikt.

Södra Bottenhavet

Avtagande ostlig till sydostlig vind, i natt växlande vind 1-5 m/s. På förmiddag tilltagande nord till nordväst vridande vind, på dagen 10-14 m/s. Västerifrån dis eller regn och tidvis måttlig sikt.

Norra Bottenhavet

Tilltagande mot nordost vridande vind, i morgon bitti 7-11 m/s, på dagen vind omkring nord 10-14 m/s. Västerifrån dis eller regn och tidvis måttlig sikt.

Kvarken

Tilltagande mot nordost vridande vind, i morgon bitti 7-11 m/s. På dagen avtagande vind omkring nord, på kvällen 4-8 m/s. Lokalt dis eller regn och tidvis måttlig sikt.

Bottenviken

Avtagande sydlig till sydostlig vind, till en början 5-9 m/s, i morgon bitti växlande vind 2-6 m/s. Lokalt dis eller regn och tidvis måttlig sikt.

Saimen

Ostlig till sydostlig vind 4-8 m/s. I natt avtagande vind, från i efternatt 1-5 m/s. Regnskurar, på dagen åska.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 24.5.2019 kl. 19

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken och Norra Östersjön

Syd till väst vridande vind mest under 10 m/s. På morgonen tilltagande vind, senare på dagen sannolikheten för hård vind 30 procent.

Ålands hav och Skärgårdshavet

Avtagande vind mellan nord och väst, i natt vind omkring syd under 10 m/s. På morgonen tilltagande sydlig till västlig vind, på dagen vind under 14 m/s.

Bottenhavet

Syd till ost vridande vind under 10 m/s, på dagen till omkring nord vridande vind under 14 m/s.

Kvarken och Bottenviken

Avtagande nordlig till västlig vind, på morgonen svag vind av varierande riktning.