Väderrapporten för sjöfarande 22.9.2018 kl. 22

Varning för hård vind:

Norra Bottenviken:

Sydvästlig vind till en början 17 m/s.

Finska viken, Norra Östersjön, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken:

Sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Ålands hav, Skärgårdshavet och Saimen:

Sydvästlig vind till en början 12 m/s.

Varning för sjögång:

På västra Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Bottniska viken förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Varning för högt vattenstånd:

Havsvattenståndet på norra Bottenviken är högt till en början.

Ett djupt lågtryck över norra Skandinavien rör sig sakta norrut.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydvästlig vind 10-14 m/s. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt.

Norra Östersjön och södra Bottenhavet:

Sydvästlig vind 10-14 m/s. Från i morgon bitti vind omkring väst 8-12 m/s. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt.

Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydvästlig vind 9-12 m/s. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Sydvästlig vind 10-14 m/s. Från i morgon bitti vind omkring väst 8-12 m/s. På dagen tilltar vinden, på eftermiddagen 10-14 m/s. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt.

Bottenviken:

Vind som vrider och blir omkring sydväst 10-14 m/s. på norra del till en början 12-17 m/s. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt.

Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind, som avtar, först 8-12 m/s, från i natt 5-9 m/s. Lokalt regnskurar.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 22.9.2018 kl. 19

Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll:

Finska viken:

Nordlig till västlig vind, under 14 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Nordlig till västlig vind, på natten under 14 m/s, på dagen sannolikheten för hård vind 60 procent.

Bottniska viken:

Nordlig till västlig vind, sannolikheten för hård vind 60 procent.

Meteorolog 24 h

Aktuella väderutsikter för Finland och utomlands

Ring 0600 1 0600

(3,85 €/min + lsa)