Väderrapporten för sjöfarande 1.10.2020 kl. 12

Meddelande för båtförare:

Västra Finska viken och östra delen av Norra Östersjön

Ostlig vind 12 m/s.

En högtrycksrygg sträcker sig österifrån till Finland.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet

Ostlig vind 5-10 m/s, på västra Finska viken och östra delen av Norra Östersjön i dag 8-12 m/s. Mest god sikt, på Bottenhavet till en början lokalt dis.

Kvarken och Bottenviken

Växlande vind 2-6 m/s. I natt något tilltagande nordostlig vind, från i morgon bitti 4-8 m/s. Lokalt dis eller dimma samt duggregn.

Saimen

Ostlig till nordostlig vind 2-6 m/s. I natt och i morgon bitti lokalt dis eller dimma.