Väderrapporten för sjöfarande 17.6.2021 kl. 6

Meddelande för båtförare:

Ålands hav, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken

Sydlig till sydvästlig vind 11 m/s.

Ett högtryck förstärks över Baltikum och Ryssland.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken

Västlig till sydvästlig vind 2-6 m/s. Lokalt dis eller dimma, annars god sikt.

Norra Östersjön och Skärgårdshavet

Sydlig till sydvästlig vind 5-9 m/s. Lokalt dis eller möjligen dimma, annars god sikt.

Ålands hav och Bottenhavet

Sydlig till sydvästlig vind 4-8 m/s. På dagen tilltagande sydlig vind, från eftermiddagen 7-11 m/s. Möjligen dis eller dimma, annars god sikt.

Kvarken och Bottenviken

Vind omkring syd 4-8 m/s, från eftermiddagen i Kvarken och södra Bottenviken 7-11 m/s. Möjligen dis eller dimma, annars god sikt.

Saimen

Vind av varierande riktning 0-4 m/s. På dagen något tilltagande vind omkring syd, från eftermiddagen 3-7 m/s. God sikt.