Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Väderrapporten för sjöfarande 26.3.2019 kl. 6

Ett lågtryck öster om Finland utfylls. Ett mindre lågtryck över Skärgårdshavet rör sig söderut. En högtrycksrygg över Skandinavien rör sig i kväll över Bottniska viken mot Finland.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken

Vind omkring nord 5-9 m/s. Till en början lokalt snöbyar, annars god sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Något tilltagande vind omkring nord, på förmiddagen 7-11 m/s. I kväll avtar vinden, i natt till omkring väst vridande vind 2-6 m/s. Till en början lokalt snöbyar, annars god sikt.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Vind omkring nord 5-9 m/s. På dagen avtar vinden, i kväll till omkring väst vridande vind 2-6 m/s. På förnatten något tilltagande till sydväst vridande vind, i natt åter 5-9 m/s. God sikt.

Saimen

Vind nord 5-9 m/s. I kväll avtar vinden, i natt 2-6 m/s. Till en början lokalt snöbyar, annars god sikt.