Rymdväder

Geomagnetiska störningar berättar om sannolikheten för norrsken.

Rymdväder kallas fenomen som orsakas av solvindar och solutbrott i jordens närrymd och atmosfärens övre del. Den synligaste formen av rymdväder är norrsken. I samband med dem förekommer också en mängd störningar i jordens magnetfält som kan mätas på marken.

Stapeldiagrammet visar de geomagnetiska störningarnas styrka under ett dygn. Det är sannolikt att man ser norrsken när hastigheten med vilken magnetfältet ändras överstiger tröskelvärdet som angetts med en röd horisontal linje.

Mätstationernas placering och deras senaste observationer visas också på kartan. Punkten vid mätstationen är röd om magnetfältets senast uppmätta ändringshastighet överstiger tröskelvärdet för förekomsten av norrsken.

Tjänsten baserar sig på mätningarna vid de automatiska magnetometerstationerna som Meteorologiska institutet står för. Mätningen i Sodankylä produceras av det geofysiska observatoriet vid Uleåborgs universitet.

Geomagnetiska störningar under det senaste dygnet