Norrsken och rymdväder

Geomagnetiska störningar berättar om sannolikheten för norrsken.

Rymdväder kallas fenomen som orsakas av solvindar och solutbrott i jordens närrymd och atmosfärens övre del. Den synligaste formen av rymdväder är norrsken. I samband med dem förekommer också en mängd störningar i jordens magnetfält som kan mätas på marken.

Stapeldiagrammet visar de geomagnetiska störningarnas styrka under ett dygn. Mätstationernas placering och deras senaste observationer visas också på kartan.

För varje mätstation finns det två tröskelvärden som beskriver hur sannolikheten för norrsken ökar. När den lägre men inte den övre tröskeln överskrids är det möjligt att norrsken uppstår, men de är i allmänhet svaga och anspråkslösa. Då färgas stolparna gula och tecknen på kartan ändras till gula kvadrater.

När det övre tröskelvärdet överskrids är det mycket sannolikt att vi kommer att få se norrsken. Då färgas stolparna röda och tecknen på kartan blir röda romber.

Tjänsten baserar sig på mätningarna vid de automatiska magnetometerstationerna som Meteorologiska institutet står för. Mätningen i Sodankylä produceras av det geofysiska observatoriet vid Uleåborgs universitet.

Se även meddelandet Norrskentjänsten blev noggrannare.

Geomagnetiska störningar under det senaste dygnet