Solkraftprognos

Prognosen visar elproduktionen för olika orters solcellsanläggningar under de närmaste dagarna.

Prognosen använder väderinformation från det samnordiska MetCoOp-väderprognossystemet. Som solcellsanläggning har vi antagit ett panelfält på 1 kWp (kilowatt-peak, nominell effekt), installerat mot syd med 30 graders lutning. Den nominella effekten är vald så att det är enkelt att beräkna om skalan. En 5 kWp solcellsanläggning med samma vinkling väntas producera fem gånger effekten i prognosen.

I prognosen beräknas till en början hur mycket solstrålning faller på solanläggningens sneda yta. Här används prognosmodellens väderförhållanden som grund. Eftersom solcellernas verkningsgrad påverkas av deras temperatur, beräknas i följande steg hur varma cellerna är på basen av solstrålning, lufttemperatur och vind. Det här sammanställs sedan till en prognos för solanläggningens elproduktion.

Enhet och tidsstämpel: solkraftprognosens enhet är kWh (kilowattimme). Datapunkten för en specifik tidsstämpel representerar den uppskattade elproduktionen under föregående timme. Exempel: datapunkten kl. 10:00 representerar tidsintervallet från kl. 9 till kl. 10.

Vindkraftprognos

Prognosen visar den sammanlagda elproduktionen av vindkraft i Finland under de närmaste dagarna.

Vindkraftprognosen använder väderinformation från det samnordiska MetCoOp-väderprognossystemet. Vindkraftprognosen kombinerar förutsedda vindförhållanden med information om var vindkraftverken är belägna. Dessutom används individuella kraftverks tornhöjd och effektkurvor i beräkningarna.

Enhet och tidsstämpel: vindkraftprognosens enhet är GW (gigawatt). Datapunkten för en specifik tidsstämpel representerar den uppskattade momentana elproduktionen.

Mer information

Metoderna som används i beräkningen av sol- och vindkraftprognoser har utvecklats i olika projekt finansierade av Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi, Nessling stiftelsen och Business Finland.