Nyhet 15.9.2021

Förändringar i havsvattenståndet: N2000-systemet tas i användning parallellt med det teoretiska medelvattnet

Från och med mitten av september börjar Meteorologiska institutet meddela om havsvattenstånden också i N2000-systemet. Ändringen ingår i en större farleds- och sjökortsreform.
Bild: Anni Montonen

Meteorologiska institutet gör observationer och prognoser om vattenståndet. Uppgifterna om vattenståndet är viktig information för dem som rör sig på vattnet samt för dem som bor eller är verksamma vid kusten.

Hittills har Meteorologiska institutet meddelat om havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattnet eftersom djupuppgifterna angetts på samma sätt också i sjökorten. Detta kommer nu att ändras i och med att höjdsystemet i sjökorten gradvis byts till N2000-systemet. Därför börjar man även presentera observationer och prognoser om vattenståndet parallellt både i N2000-systemet och i förhållande till det teoretiska medelvattnet.

Man kommer att kunna se förändringarna på Meteorologiska institutets webbplats och i många andra havsprodukter den 15 september 2021. Resten av havsprodukterna byter också till det nya systemet under de kommande åren allteftersom sjökortsreformen framskrider längs den finska kusten.

"I fortsättningen ska användaren särskilt fästa uppmärksamhet vid vilket höjdsystem som den data han eller hon använder utgår från", säger Meteorologiska institutets havsexpert Anni Montonen. Om man har det nya sjökortet som finns i N2000-systemet ska man se på vattenstånden enligt N2000-höjdsystemet.

N2000-systemet har en fast nollpunkt, medan nollpunkten i det teoretiska medelvattnet utgår från vattenståndets väntevärde för året i fråga, vilket innebär att nollpunkten årligen varierar med några millimeter.

Sjökorten byter till det nya systemet under de kommande åren

Bakom reformen av vattenståndsvärdena ligger en mer omfattande farleds- och sjökortsreform som koordineras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. I och med reformen byts höjdsystemet som används i sjökorten till N2000-systemet.

Förändringen sker havsområdesvis under flera år. De första kartorna i N2000-systemet publiceras vid årsskiftet 2021–2022 från Bottenviken, och man beräknar att de sista kartorna byter till det nya systemet 2026.

Även de andra länderna kring Östersjön kommer att ta, eller har redan tagit, i bruk system som motsvarar N2000-höjdsystemet.

Mer information om:

Höjdsystem Sjövädret på webben Farleds- och sjökortsreformen N2000 (Traficom)

Havsexpert Anni Montonen, Meteorologiska institutet, anni.montonen@fmi.fi, tfn 050 444 0404

SjävädretHavsvattenståndN2000