Vattenståndet

Välj mätstationen

1. Kemi12 mån.2 + 2 dag
2. Uleåborg12 mån.2 + 2 dag
3. Brahestad12 mån.2 + 2 dag
4. Jakobstad12 mån.2 + 2 dag
5. Vasa12 mån.2 + 2 dag
6. Kaskö12 mån.2 + 2 dag
7. Mäntyluoto12 mån.2 + 2 dag
8. Raumo12 mån.2 + 2 dag
9. Åbo12 mån.2 + 2 dag
10. Föglö12 mån.2 + 2 dag
11. Hangö12 mån.2 + 2 dag
12. Helsingfors12 mån.2 + 2 dag
13. Borgå12 mån.2 + 2 dag
14. Fredrikshamn12 mån.2 + 2 dag


Värdena baserar sig på det teoretiska medelvattnet.

Figurerna:

12 mån: Den röda linjen visar dygnets högsta uppmätta värde och den blåa linjen visar dygnets lägsta.

2+2 dag: De blåa punkterna är uppmätta värden (om observationen fattas, är värden beräknande) och de röda punkterna är prognoser.

Nedan: Senaste observation från varje station.