Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 22.30)
Medelvattnet (cm)
Kemi -24
Uleåborg -25
Brahestad -24
Jakobstad -23
Vasa -19
Kaskö -17
Björneborg -17
Raumo -14
Åbo -11
Föglö -12
Hangö -15
Helsingfors -20
Borgå -21
Fredrikshamn -23