Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 20:44
Observation (kl. 20:44)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -4+5
Uleåborg 0+9
Brahestad 0+8
Jakobstad +2+8
Vasa +2+9
Kaskö +3+13
Björneborg +4+16
Raumo +5+17
Åbo +13+27
Föglö +8+19
Hangö +9+27
Helsingfors +3+24
Borgå +3+24
Fredrikshamn +2+23