Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 14.08)
Medelvattnet (cm)
Kemi -3
Uleåborg -3
Brahestad -5
Jakobstad -3
Vasa -3
Kaskö -5
Björneborg -5
Raumo -3
Åbo -3
Föglö -4
Hangö -4
Helsingfors -2
Borgå 0
Fredrikshamn +2