Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 10.22)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -12-3
Uleåborg -19-10
Brahestad -19-10
Jakobstad -20-13
Vasa -23-16
Kaskö -24-14
Björneborg -26-14
Raumo -27-15
Åbo -25-10
Föglö -25-14
Hangö -24-6
Helsingfors -29-9
Borgå -30-9
Fredrikshamn -33-11