Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 19:00
Observation (kl. 19:00)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +46+54
Uleåborg +48+56
Brahestad +42+50
Jakobstad +31+37
Vasa +21+28
Kaskö +20+29
Björneborg +18+29
Raumo +16+27
Åbo +20+35
Föglö +11+22
Hangö +13+31
Helsingfors +14+35
Borgå +14+35
Fredrikshamn +20+41