Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 20.09)
Medelvattnet (cm)
Kemi -23
Uleåborg -25
Brahestad -24
Jakobstad -23
Vasa -22
Kaskö -19
Björneborg -18
Raumo -15
Åbo -14
Föglö -12
Hangö -15
Helsingfors -21
Borgå -21
Fredrikshamn -21