Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 14.34)
Medelvattnet (cm)
Kemi -12
Uleåborg -11
Brahestad -12
Jakobstad -11
Vasa -10
Kaskö -6
Björneborg -2
Raumo +1
Åbo +4
Föglö +5
Hangö +3
Helsingfors +2
Borgå +1
Fredrikshamn +3