Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 8.11)
Medelvattnet (cm)
Kemi -7
Uleåborg -7
Brahestad -5
Jakobstad -9
Vasa -13
Kaskö -16
Björneborg -17
Raumo -16
Åbo -20
Föglö -16
Hangö -22
Helsingfors -24
Borgå -24
Fredrikshamn -22