Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 20:45
Observation (kl. 20:45)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +47+56
Uleåborg +49+58
Brahestad +37+45
Jakobstad +31+38
Vasa +28+35
Kaskö +22+31
Björneborg +22+33
Raumo +23+34
Åbo +18+32
Föglö +11+22
Hangö +21+39
Helsingfors +34+55
Borgå +37+58
Fredrikshamn +45+66