Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 21:06
Observation (kl. 21:06)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -4+5
Uleåborg 0+8
Brahestad +1+9
Jakobstad +2+8
Vasa +3+10
Kaskö +4+14
Björneborg +5+17
Raumo +6+17
Åbo +13+28
Föglö +8+19
Hangö +8+26
Helsingfors +5+25
Borgå +4+24
Fredrikshamn +3+24