Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 13:50
Observation (kl. 13:50)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -43-34
Uleåborg -42-34
Brahestad -40-32
Jakobstad -35-29
Vasa -33-26
Kaskö -32-23
Björneborg -31-20
Raumo -31-20
Åbo -29-15
Föglö -28-17
Hangö -27-9
Helsingfors -25-5
Borgå -25-4
Fredrikshamn -23-1