Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 9.50)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -20-11
Uleåborg -21-11
Brahestad -21-12
Jakobstad -19-12
Vasa -21-14
Kaskö -21-11
Björneborg -21-10
Raumo -20-8
Åbo -25-10
Föglö -19-8
Hangö -20-3
Helsingfors -19+1
Borgå -19+2
Fredrikshamn -18+3