Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 14.17)
Medelvattnet (cm)
Kemi -21
Uleåborg -14
Brahestad -16
Jakobstad -13
Vasa -12
Kaskö -12
Björneborg -12
Raumo -11
Åbo -5
Föglö -10
Hangö -8
Helsingfors -10
Borgå -10
Fredrikshamn -8