Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 3:57
Observation (kl. 3:57)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +16+25
Uleåborg +13+22
Brahestad +13+22
Jakobstad +13+20
Vasa +8+16
Kaskö +12+22
Björneborg +10+22
Raumo +8+20
Åbo +12+26
Föglö +14+26
Hangö +11+29
Helsingfors +4+25
Borgå +3+24
Fredrikshamn -4+18