Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 6:45
Observation (kl. 6:45)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +1+10
Uleåborg -4+5
Brahestad -3+6
Jakobstad +1+7
Vasa 0+7
Kaskö -1+8
Björneborg -6+5
Raumo -4+7
Åbo -140
Föglö -8+3
Hangö -10+7
Helsingfors -11+10
Borgå -11+10
Fredrikshamn -8+14