Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 0:18
Observation (kl. 0:18)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +1+9
Uleåborg +1+10
Brahestad +1+9
Jakobstad +1+7
Vasa -8-2
Kaskö -8+1
Björneborg -9+2
Raumo -8+4
Åbo -10+4
Föglö -110
Hangö -9+9
Helsingfors -6+15
Borgå -4+17
Fredrikshamn +3+24