Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 19:55
Observation (kl. 19:55)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +55+63
Uleåborg +46+55
Brahestad +43+51
Jakobstad +35+41
Vasa +24+30
Kaskö +21+30
Björneborg +20+31
Raumo +20+31
Åbo +14+28
Föglö +11+23
Hangö +13+31
Helsingfors +15+36
Borgå +16+37
Fredrikshamn +18+40