Havsvattenståndet

Mätstation:
Visa diagrammet 2 + 2 dygn Havsvattenståndet diagrammet har uppdaterad
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 22:07
Observation (kl. 22:07)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi +19+27
Uleåborg +7+16
Brahestad +5+14
Jakobstad +3+9
Vasa -1+6
Kaskö +2+11
Björneborg -2+10
Raumo -1+10
Åbo -5+10
Föglö -7+4
Hangö -7+11
Helsingfors -7+14
Borgå -7+14
Fredrikshamn -4+18