Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 3.56)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -21-12
Uleåborg -21-12
Brahestad -22-13
Jakobstad -18-11
Vasa -17-10
Kaskö -17-8
Björneborg -18-6
Raumo -17-5
Åbo -20-6
Föglö -15-4
Hangö -20-2
Helsingfors -26-5
Borgå -27-6
Fredrikshamn -28-6