Signifikanta våghöjden

Med våghöjd avser man höjdskillnaden mellan vågdalen och -toppen.

Sjögången består av en kombination av vågor av olika längd, höjd och riktning. Den oregelbundna sjögången beskrivs bäst av den signifikanta våghöjden Hs, som motsvarar den våghöjd erfarna sjöfarare uppskattar med ögonmått.

När man sätter vågorna i storleksordning så motsvarar den signifikanta våghöjden medeltalet av den högsta tredjedelen av vågorna.

Från vågmätningarna räknas den signifikanta våghöjden från sjögångens energispektrum. Vågspektret berättar hur energin har fördelats till olika våglängder och riktningar.

Sjögångens högsta enskilda våg är nästan två gånger högre än den signifikanta våghöjden. De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.