Signifikanta våghöjden

Sjögången består av en kombination av vågor av olika längd, höjd och riktning. En boj mängder sjögången typiskt 15–30 minuter och olika storheter, signifikanta våghöjden bland annat, räkans av den här datan.

Med våghöjd avser man höjdskillnaden mellan vågdalen och -toppen.

Den oregelbundna sjögången beskrivs bäst av den signifikanta våghöjden Hs, som motsvarar den våghöjd erfarna sjöfarare uppskattar med ögonmått. När man sätter vågorna i storleksordning så motsvarar den signifikanta våghöjden medeltalet av den högsta tredjedelen av vågorna, om havet är djupt för vågorna.

Från vågmätningarna räknas den signifikanta våghöjden från sjögångens energispektrum. Vågspektret berättar hur energin har fördelats till olika våglängder och riktningar. Den signifikanta våghöjden räknas genom att multiplicera kvadratroten av variansen som är beräknad från sjögångens energispektrum med talet fyra.

Sjögångens högsta enskilda våg är nästan två gånger högre än den signifikanta våghöjden. De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Vågor.
Den signifikanta våghöjden är ungefär det som man uppskattar med ögonmått. Bild: Jaakko Seppänen.

25.2.2022