Signifikanta våghöjden

Sjögången består av en kombination av vågor av olika längd, höjd och riktning. En boj mäter sjögången typiskt i 15–30 minuter och utifrån denna mätningssekvens beräknas olika storheter som bl.a. den signifikanta våghöjden.

Med våghöjd avser man höjdskillnaden mellan vågdalen och -toppen.

Den oregelbundna sjögången beskrivs bäst av den signifikanta våghöjden Hs, som motsvarar den våghöjd erfarna sjöfarare uppskattar med ögonmått. När man sätter vågorna i storleksordning motsvarar den signifikanta våghöjden medeltalet av den högsta tredjedelen av vågorna, så länge havet är så djupt att bottnen inte påverkar våghöjden.

Från vågmätningarna räknas den signifikanta våghöjden från sjögångens energispektrum. Vågspektret anger hur energin fördelas till olika våglängder och -riktningar. Den signifikanta våghöjden räknas genom att multiplicera kvadratroten av variansen som är beräknad från sjögångens energispektrum med talet fyra.

Sjögångens högsta enskilda våg är nästan två gånger högre än den signifikanta våghöjden. Om den högsta enskilda vågen inte går att mätas, kan man uppskatta den från den signifikanta våghöjden.

Vågor.
Den signifikanta våghöjden är ungefär det som man uppskattar med ögonmått. Bild: Jaakko Seppänen.

26.7.2023