Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 (nytt) och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Havsvattenståndet vid mätplatser tabell har uppdaterats med värden på 23:36
Observation (kl. 23:36)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -25-17
Uleåborg -21-13
Brahestad -26-18
Jakobstad -24-18
Vasa -27-21
Kaskö -28-19
Björneborg -28-17
Raumo -27-16
Åbo -25-11
Föglö -23-11
Hangö -20-2
Helsingfors -20+1
Borgå -19+2
Fredrikshamn -17+4