Vattenståndens rekordvärden vid finska kusten

De högsta och lägsta havsvattenståndena mätat i Finland. Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Station Högsta (datum) Lägsta (datum) Observationer från och med
Kemi +201 cm (22.9.1982) -128 cm (14.1.2016) 1922
Uleåborg +183 cm (14.1.1984) -131 cm (14.1.1929) 1922
Brahestad +162 cm (14.1.1984) -129 cm (4.10.1936) 1922
Jakobstad +139 cm (14.1.1984) -113 cm (4.10.1936) 1922
Vasa +144 cm (14.1.1984) -103 cm (2.1.2019) 1922
Kaskö +148 cm (14.1.1984) -92 cm (2.1.2019) 1926
Björneborg +132 cm (14.1.1984) -86 cm (2.1.2019) 1925
Raumo +135 cm (22.2.2020) -80 cm (2.1.2019) 1933
Åbo +130 cm (9.1.2005) -74 cm (10.4.1934) 1922
Föglö +102 cm (14.1.2007) -71 cm (10.4.1934) 1923
Hangö +133 cm (9.1.2005) -79 cm (28.1.2010) 1887
Helsingfors +151 cm (9.1.2005) -93 cm (28.1.2010) 1904
Borgå +123 cm (6.12.2015) -69 cm (7.3.2017) 2014
Fredrikshamn +197 cm (9.1.2005) -116 cm (20.3.2013) 1928

19.11.2020