Vattenståndens rekordvärden vid finska kusten

Station   Maximum   MinimumObservationer från och med år
Kemi+201 cm (22.9.1982)-128 cm (14.1.2016)1922
Uleåborg+183 cm (14.1.1984)-131 cm (14.1.1929)1922
Brahestad+162 cm (14.1.1984)-129 cm (4.10.1936)1922
Jakobstad+139 cm (14.1.1984)-113 cm (4.10.1936)1922
Vasa+144 cm (14.1.1984)-103 cm (2.1.2019)1922
Kaskö+148 cm (14.1.1984)-92 cm (2.1.2019)1926
Mäntyluoto+132 cm (14.1.1984)-86 cm (2.1.2019)1925
Raumo+135 cm (22.2.2020)-80 cm (2.1.2019)1933
Åbo+130 cm (9.1.2005)-74 cm (10.4.1934)1922
Föglö+102 cm (14.1.2007)-71 cm (10.4.1934)1923
Hangö+133 cm (9.1.2005)-79 cm (28.1.2010)1887
Helsingfors+151 cm (9.1.2005)-93 cm (28.1.2010)1904
Borgå+123 cm (6.12.2015)-69 cm (7.3.2017)2014
Fredrikshamn+197 cm (9.1.2005)-116 cm (20.3.2013)1928

Tabellens vattenståndsvärden baserar sig på det teoretiska medelvattnet.