Vattenhöjdssystemens omvandlingsvärden

Skillnaden mellan det teoretiska medelvattnet och andra höjdsystem (cm) under olika år.

I tabellerna visas skillnaden mellan det teoretiska medelvatten och andra höjdsystem (NN, N43, N60, N2000) för varje år i centimeter på olika orter vid Finlands kust. Orten väljs från rullgardinsmenyn. Uppgifterna kan också laddas ner som en Excel- eller PDF-tabell.

I den första kolumnen finns årtalen som kan ordnas i stigande eller fallande ordning. Det tidigaste året är 1887, då den första mareografen grundades, och värdena har också beräknats för ett par kommande år. Följande kolumner visar geodetiska höjdsystem och deras skillnader till det teoretiska medelvattnet i centimeter. Informationen kan laddas ner som Excel- eller PDF-tabell i det övre högra hörnet.

Omräkningsexempel

Exempel 1: omvandling mellan höjdsystemen

Man har mätt vattenståndsvärdet +5 cm i förhållande till det teoretiska medelvattnet år 2018 i Åbo. Vad var vattenståndet i höjdsystemet N2000? Eller vad var det i N60-höjdsystemet? Svar: i N2000 Omvandlingstabellen säger att skillnaden mellan det teoretiska medelvattnet 2018 och N2000-systemet var +15,0 cm i Åbo. Då är vattenståndet i N2000-höjdsystemet 5 cm + 15,0 cm = 20,0 cm

Svar: i N60 Tabellen säger att i Åbo var skillnaden mellan det teoretiska medelvattnet 2018 och N60-systemet -14,2 cm. Då är vattenståndet i N60-systemet 5 cm – 14,2 cm = -9,2 cm

Bild av exempel 1, vad vattenståndet är i Åbo i N2000 eller i det teoretiska medelvattnet.
Bild av exempel 1 i Åbo. Om vattenståndets värde är 5 cm i det teoretiska medelvattnet 2018, det är 20 cm i N2000-systemet.

Exempel 2: olika års teoretiska medelvatten

Man har mätt vattenståndsvärdet -22 cm i förhållande till det teoretiska medelvattnet år 2012 (MW2012) i Jakobstad. Vattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattnet år 2005 (MW2005) fås med hjälp av de geodetiska höjdsystemen. Svar med hjälp av höjdsystemet N2000: MW2012-systemets nollpunkt är 10,7 cm högre än N2000-systemets nollpunkt. MW2005-systemets nollpunkt är 13,7 cm högre än N2000-systemets nollpunkt. MW2005-systemets nollpunkt är alltså 3,0 cm högre än MW2012-systemets nollpunkt. Vattenståndet i förhållande till MW2005-systemet är -22 cm – 3,0 cm = -25,0 cm

Svar med hjälp av höjdsystemet N60: MW2012-systemets nollpunkt är 33,3 cm lägre än N60-systemets nollpunkt. MW2005-systemets nollpunkt är 30,3 cm lägre än N60-systemets nollpunkt. MW2005-systemets nollpunkt är alltså 3,0 cm högre än MW2012-systemets nollpunkt. Vattenståndet i förhållande till MW2005-systemet är -22 cm – 3,0 cm = -25,0 cm

Exempel 3: landhöjning

Hur stor har landhöjningen i Jakobstad varit under 1960–2010?

Svar: Man ser i tabellen för medelvattnen att det teoretiska medelvattnets höjd i Jakobstad för år 1960 (MW1960) är +46,4 cm i N2000-systemet och +11,5 cm för år 2010 (MW2010). Från 1960 till 2010 har landets höjning från havet alltså varit 46,4 cm - 11,5 cm = 34,9 cm dvs ungefär 35 cm.

20.12.2023