För ett effektivt vägunderhåll i kommunerna

Meteorologiska Institutet i Finland har lång erfarenhet av vädertjänst för vägunderhåll. Forskare har studerat vägytans beteende vid olika väderomslag och deras inverkan på väglaget.

Nytta för dig? Ansvarar du för vägunderhåll eller arbetar du inom branschen, hjälper det dig att avgöra behovet av redskap och personal. Det sparar både tid och resurser.

Med vår internetbaserade information kan väderförloppen följas effektivt och utan besvär just då det behövs och när det passar dig. Radarbilden (textad på finska) visar snöfallsområdets läge timme för timme. Prognosen om förväntad snömängd under dagen och vägbanans tillfrysning kommande natt hjälper till vid bestämmandet av åtgärder för vägunderhållet.

Snöplog plogar undan snön.
Bild: Destia.