Kontaktuppgifter

Experttjänster

Adress: PB 503, 00101 Helsingfors Besöksadress: Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors tfn. 029 539 1000 E-post: expert.services@fmi.fi

Harri Pietarila direktör, Experttjänster 029 539 5432

Katja Lovén gruppchef, luftkvalitet och energi 029 539 4129

Matti Eerikäinen gruppchef, internationella projekt 029 539 3053

Kundtjänster

Adress: PB 503, 00101 Helsingfors Besöksadress: Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors e-post adress: förnamn.efternamn@fmi.fi

Jaakko Nuottokari direktör, Kundtjänster 029 539 2343

Antti Kangas gruppchef, Säkerhet 029 539 6497

Jani Poutiainen gruppchef, Trafik och media 029 539 4140

Tuomo Bergman meteorolog, kontaktchef, jord- och skogsbruk 029 539 2035

Minna Haikonen kontaktchef, meteorolog, landtrafik 029 539 3415

Sari Hartonen övermeteorolog, byggverksamhet och fastighetsunderhåll, industri och evenemang 029 539 3444

Jesse Heikkilä meteorolog, vägtrafik 029 539 3835

Toni Hellinen kontaktchef, vädertjänst för media 029 539 3158

Paavo Korpela meteorolog, kontaktchef, förnybar energi 029 539 2253 Tuomas Niskanen kontaktchef, sjötransport 029 539 3209

Minna Rantamäki meteorolog, kontaktchef, luftkvalitet- och klimatservice 029 539 2609

Heidi Rauhala kontaktchef, vädertjänst för energiverk 029 539 3131