Kontaktuppgifter

Kundtjänster

Experttjänster

PB 503
00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

Vesa Kurki
direktör, Kundtjänster,
029 539 3100

Auli Hurskainen
sekreterare
029 539 2222

Marja Aarnio-Frisk
gruppchef, säkerhet
029 539 3333

Jani Poutiainen
gruppchef, trafik och media
029 539 4140

Tuomo Bergman
meteorolog, kontaktchef, jord- och skogsbruk
029 539 2035

Patrick Eriksson
kontaktchef, sjötransport
029 539 6433

Sari Hartonen
övermeteorolog, byggverksamhet och fastighetsunderhåll, industri och evenemang
029 539 3444

Toni Hellinen
kontaktchef, vädertjänst för media och sjötransport
029 539 3158

Janne Miettinen
kontaktchef, landtrafik 
029 539 5054

Elina Poijärvi
kontaktchef, vädertjänst för media och press
029 539 3143

Heidi Rauhala
kontaktchef
vädertjänst för energiverk
029 539 3131

Minna Rantamäki
meteorolog, kontaktchef, luftkvalitet- och klimatservice
029 539 2609

Ida-Reetta Virranjoki
meteorolog, kontaktchef, järnväg och vägunderhåll
029 539 3105

PB 503
00101 Helsinki

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

Tel. 029 539 1000

E-post: expert.services@fmi.fi

Harri Pietarila
direktör, Experttjänster
Tel. 029 539 5432
GSM 050 337 8224

Katja Lovén
gruppchef, luftkvalitet och energi
Tel. 029 539 4129
GSM 050 919 5456

Matti Eerikäinen
gruppchef, internationella projekt
Tel. 029 539 3053
GSM 040 703 1434

 

28.8.2019