Graddagar

Graddagstalet beskriver behovet av uppvärmningsenergi för byggnader.

Graddagar 2021

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIÅret
Mariehamn550569471395215000145
Vanda6727045533691160016207
Helsingfors636661527346116000171
Björneborg6606655193971670013211
Åbo6556565233811510013203
Tammerfors6967155644031760019230
Lahtis6937225773871610020227
Villmanstrand7097646063971580020244
Jyväskylä7547686234262020036277
Vasa6967165594252350021226
Kuopio7728126334262130028267
Joensuu7928366524322230044284
Kajana8388686654512380064301
Uleåborg8268246324372430051267
Sodankylä9718606904853641635120333
Ivalo9298416884934071674135325
Uppdaterad 1.10.2021 10:34.

Månatliga medeltemperaturen 2021 (°C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Mariehamn-0,7-3,31,83,88,516,519,515,511,1
Vanda-4,7-8,1-0,94,510,419,220,915,49,5
Helsingfors-3,5-6,60,05,010,319,321,415,910,4
Björneborg-4,3-6,70,33,89,517,919,515,29,5
Åbo-4,1-6,40,14,19,918,420,315,29,7
Tammerfors-5,4-8,5-1,23,69,718,820,014,68,7
Lahtis-5,3-8,8-1,64,110,119,721,215,09,0
Villmanstrand-5,9-10,3-2,63,810,119,821,214,98,5
Jyväskylä-7,3-10,4-3,12,89,218,619,614,07,5
Vasa-5,4-8,6-1,02,88,016,519,214,49,0
Kuopio-7,9-12,0-3,42,89,418,920,614,98,0
Joensuu-8,5-12,9-4,02,69,319,020,314,67,4
Kajana-10,0-14,0-4,52,08,417,318,813,46,8
Uleåborg-9,6-12,4-3,42,48,016,619,314,18,0
Sodankylä-14,3-13,7-5,20,84,515,216,911,85,9
Ivalo-13,0-13,0-5,20,63,514,515,311,76,2
Uppdaterad 1.10.2021 10:34.

Normalåret för graddagstalen har bytts till den klimatologiska jämförelseperioden 1981-2010 och även korrigeringskoefficienterna har räknats för att motsvara det nya normalåret. Gamla jämförelsevärden kan beställas från Klimatcentralen.

Vad menas med graddagstalet?

Med hjälp av graddagstalet kan man standardisera uppmätt konsumtion av uppvärmningsenergi. Härigenom kan man jämföra energikonsumtionen för en viss byggnad under olika månader och år samt jämföra den karakteristiska energikonsumtionen mellan byggnader i olika kommuner.Användningen av graddagstalet vid uppskattningen av uppvärmningsbehovet för en fastighet grundar sig på att energikonsumtionen är så gott som proportionell mot skillnaden mellan inne- och utetemperaturen.

Graddagstalet beräknas månatligen för 16 så kallade jämförelseorter. De är Mariehamn, Vanda, Helsingfors-Kajsaniemi, Björneborg, Åbo, Tammerfors-Birkala, Lahtis, Villmanstrand, Jyväskylä, Vasa, Kuopio, Joensuu, Kajana, Sodankylä och Ivalo. På beställning kan graddagstalet även uträknas för andra kommuner.

Hur räknas graddagstalet?

Graddagstalet räknas genom att för varje månad addera ihop den dagliga skillnaden mellan inne- och utetemperaturen. I allmänhet antas innetemperaturen vara +17 grader Celsius och som utetemperatur används dygnsmedeltalet. Graddagstalet för en månad är summan av graddagstalen för vart dygn och talet för ett år är summan av talen för var månad. Graddagstalet i medeltal för åren 1981-2010 används som jämförelsevärde, dvs. som graddagstal för ett så kallat normalår.

Vid beräkning av graddagstalet beaktas inte dagar vars medeltemperatur på våren är över +10 grader och på hösten över +12 grader Celsius. Vid beräkningen antas således att uppvärmningen av fastigheterna avslutas respektive påbörjas då utetemperaturen stiger över respektive sjunker under nämnda gränser. Då temperaturobservationer saknas interpoleras dygnsmedeltemperaturerna.