Graddagar

Graddagstalet beskriver behovet av uppvärmningsenergi för byggnader.

Graddagar 2022

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIÅret
Mariehamn511472480405202
Vanda630537535412156
Helsingfors593504495377162
Björneborg618542499412149
Åbo602534502411173
Tammerfors665571547438151
Lahtis668558548425160
Villmanstrand700576565446169
Jyväskylä719608575466188
Vasa645593524450167
Kuopio752610585465181
Joensuu779613612473219
Kajana799658619493237
Uleåborg752662593477233
Sodankylä885787648506294
Ivalo848754630522342
Uppdaterad 1.6.2022 11:07.

Månatliga medeltemperaturen 2022 (°C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Mariehamn0,50,21,53,58,8
Vanda-3,3-2,2-0,23,39,6
Helsingfors-2,1-1,01,04,29,5
Björneborg-2,9-2,40,93,39,5
Åbo-2,4-2,10,83,39,4
Tammerfors-4,4-3,4-0,62,49,4
Lahtis-4,6-2,9-0,72,89,7
Villmanstrand-5,6-3,6-1,22,19,1
Jyväskylä-6,2-4,7-1,51,59,0
Vasa-3,8-4,20,12,09,3
Kuopio-7,3-4,8-1,91,58,9
Joensuu-8,1-4,9-2,71,28,3
Kajana-8,8-6,5-3,00,67,8
Uleåborg-7,3-6,7-2,11,18,4
Sodankylä-11,6-11,1-3,90,16,7
Ivalo-10,4-9,9-3,3-0,45,6
Uppdaterad 1.6.2022 11:07.

Normalåret för graddagstalen har bytts till den klimatologiska jämförelseperioden 1981-2010 och även korrigeringskoefficienterna har räknats för att motsvara det nya normalåret. Gamla jämförelsevärden kan beställas från Klimatcentralen.

Vad menas med graddagstalet?

Med hjälp av graddagstalet kan man standardisera uppmätt konsumtion av uppvärmningsenergi. Härigenom kan man jämföra energikonsumtionen för en viss byggnad under olika månader och år samt jämföra den karakteristiska energikonsumtionen mellan byggnader i olika kommuner.Användningen av graddagstalet vid uppskattningen av uppvärmningsbehovet för en fastighet grundar sig på att energikonsumtionen är så gott som proportionell mot skillnaden mellan inne- och utetemperaturen.

Graddagstalet beräknas månatligen för 16 så kallade jämförelseorter. De är Mariehamn, Vanda, Helsingfors-Kajsaniemi, Björneborg, Åbo, Tammerfors-Birkala, Lahtis, Villmanstrand, Jyväskylä, Vasa, Kuopio, Joensuu, Kajana, Sodankylä och Ivalo. På beställning kan graddagstalet även uträknas för andra kommuner.

Hur räknas graddagstalet?

Graddagstalet räknas genom att för varje månad addera ihop den dagliga skillnaden mellan inne- och utetemperaturen. I allmänhet antas innetemperaturen vara +17 grader Celsius och som utetemperatur används dygnsmedeltalet. Graddagstalet för en månad är summan av graddagstalen för vart dygn och talet för ett år är summan av talen för var månad. Graddagstalet i medeltal för åren 1981-2010 används som jämförelsevärde, dvs. som graddagstal för ett så kallat normalår.

Vid beräkning av graddagstalet beaktas inte dagar vars medeltemperatur på våren är över +10 grader och på hösten över +12 grader Celsius. Vid beräkningen antas således att uppvärmningen av fastigheterna avslutas respektive påbörjas då utetemperaturen stiger över respektive sjunker under nämnda gränser. Då temperaturobservationer saknas interpoleras dygnsmedeltemperaturerna.