Vädertjänster för luftfart

Finska Meteorologiska Institutet producerar alla flygvädertjänster för civila lufttrafiken och försvarsmakten i Finland

Landar flygplan på en klar himmel

Vädertjänster för flygfart och försvarsmakten produceras i Helsingfors, Kuopio och Rovaniemi. I Helsingfors- och Rovaniemi är kontoren öppna dygnet runt, alla dagar på året.

Våra vädertjänster är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem.

Ilmailusaa.fi – den officiella sidan för flygvädertjänst

www.ilmailusaa.fi finns tillgång till information om:

  • Global väderinformation som behövs för flygplanering

  • Satellit-, radar- och blixtobservationer från Norden

  • Kompletterande, mer informell prognos- och observationsdata i Finlands områden, t.ex.

    • AWS METAR observationer

    • Mastobservationer

    • Olika prognosanimationer

  • Flera användarhandböcker och annan bakgrundsinformation för att stödja användningen av flygvädertjänsten

Flygplatsernas klimatologi

EFHK pdf

EFOU pdf

EFRO pdf

EFTU pdf

EFKT pdf

EFVA pdf

EFKU pdf

EFIV pdf

EFTP pdf

EFJO pdf

EFKS pdf

EFKI pdf

EFJY pdf

EFKK pdf

EFMA.pdf

EFET pdf

EFPO pdf

EFSA pdf

EFHA pdf

EFUT pdf

EFLP pdf

EFMI pdf

EFSI pdf