Vindkrafttjänster

Bild: Sari Hartonen

Meteorologiska institutet erbjuder följande experttjänster angående vindenergin och lokala vindförhållanden:

 • Vindmätningar

 • Vindanalyser

 • Preciserade beräkningar baserade på vindatlas

 • Index för vindförhållanden och produktion

 • Nedisning på grund av moln: statistik över nedisningen, nedisnings intensitet och inverkan på vindenergiproduktionen

 • Klimatförändringen och dess inverkan på vindenergin

 • Kortsiktiga prognoser för vind och vindenergiproduktionen

 • Havsisen och dess inverkan, isprognoser

 • Vågprognoser

 • Nationella och internationella konsulttjänster

Dessutom deltar vi i olika forskningsprojekt angående vindenergin. Meteorologiska institutets mångsidiga forskningsverksamhet inom meteorologin utgör en värdefull grund för våra vindenergitjänster och forskningen inom branschen.

Vindmätningar

Meteorologiska Institutet erbjuder vindmätningstjänst för av kunden önskad plats. Mätningarna utförs på professionell basis med modern högkvalitativ teknologi. Meteorologiska Institutet har omfattande kunskap om vindmätning, vilket också möjliggör nyckelfärdig service, om det behövs. En typisk vindmätningstjänst inkluderar:

 • Teknisk och meteorologisk inspektion av mätplatsen

 • Leverans och installation av utrustning, inklusive stödkonstruktioner

 • Driftsättning av mätsystemet

 • Kvalitetskontroll av mätningar och underhåll

 • Dataförmedling och analystjänster av vindmätningarna till kunden

 • Demontering av utrustningen vid mätperiodens slut

Produktionsprognos för vindkraft

Meteorologiska institutet levererar vind- och produktionsprognoser, som är skräddarsydda för aktuell ort.

Signifikans av produktionsprognoser blir betydligt större när antal vindkraftverk ökar och vindparker utbreder sig. Andra energiproducenter måste förbereda sig för vindkrafts behov av justeringskraft. Beräknad vindkraftsproduktion måste också anmälas åt elbörs.

Betjäningskoncept av produktionsprognoser utvecklas fortfarande att svara mot kundens förväntningar. Tjänsten kan påspädas med andra meteorologiska storheter utöver vind- och produktionsprognoser.