Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Vädertjänster för Media

FMI levererar vädertjänster för

  • TV
  • Radio
  • Tidningar
  • Webbsidor

Gåsar flyger på himlen.

21.9.2018

Kontaktuppgifter

TV och Radio

Elina Poijärvi

elina.poijarvi@fmi.fi

029 539 3143

Tidningar

Elina Poijärvi

elina.poijarvi@fmi.fi
029 539 3143

Störningar i leveransen av väderprodukterna, kan ni i akuta feltillstånd göra felanmälan till adressen felanmalan.tidningskunder@fmi.fi eller till numret 050 353 0074 kl. 10-19.

Webbsidor

Heidi Rauhala
029 539 3131
heidi.rauhala@fmi.fi