Vädertjänst för lantbrukare

Med hjälp av vädertjänsten för lantbrukare har man reducerat produktionskostnaderna, förbättrat näringshalten, minskat skördeförlusterna, fått jämnare skörd och befrämjat miljövården.

Traktor är på en höäng. Där finns stora höbalar.
Vesa Jääskeläinen, Kuvaliiteri.

Bandad femdygnsprognos 0600 10640 (0,93 €/min +lna)

Du hör en prognos för den ort du ringer ifrån. Genom att lyssna på anvisningarna i telefonen, kan du få prognoser från andra delar av landet: Nyland, Åland och Åboland samt Österbotten.

Genom att slå en siffra kan du välja mellan olika alternativ:

  • 2 = Femdygnsprognos för det landskap du ringer ifrån

  • 5 = Uppgifter om situationen i grannlandskapet

  • 6 = Uppgifter om situationen i övriga landskap

I väderrapporten får du veta följande:

Nederbörden, dess sannolikhet och tidpunkt, molnigheten, vinden, dagens lägsta relativa fuktighet, dygnets högsta och lägsta temperatur samt sannolikheten för frost.

Dessutom ges en prognos för de tre kommande dygnen, där man uppskattar vädret speciellt vad gäller nederbörd, förändringar i temperatur och eventuell frost. Vidare ges en femdygnsprognos för medelvärden av periodens högsta och lägsta temperatur samt nederbördssumman.

Jourhavande meteorolog 24/7

0600 1 0600 (priset 3,85 €/min + lna)

Utredning om vädret, klimattjänst 0600 1 0601 (priset 3,03 €/min + lna)