Radarnätet i Finland

Det finns 11 väderradar i meteorologiska institutets radarnät, som täcker största delen av Finland. Dessutom kompletteras nätet med radarinformation från grannländerna, vilken fås genom internationellt samarbete länderna emellan. Det förbättrar radartäckningen speciellt över havsområdena.

Radarnätet omfattar väderradar belägna i

 1. Korpo / Pargas Rumar

 2. Vichtis Ylimmäinen

 3. Anjalankoski / Kouvola Kaipiainen

 4. Ikalis / Ikalis Hakumäki -> Kankaanpää (sommaren 2022)

 5. Kesälahti / Kitee Kesälahti

 6. Petäjävesi / Petäjävesi Kintaus

 7. Kuopio / Kuopio Rytky

 8. Vimpeli / Vimpeli Lakeaharju

 9. Nurmes / Nurmes Mujejärvi Riihivaara

 10. Utajärvi / Utajärvi Korkiakangas

 11. Luosto / Sodankylä Luosto

De använder sig av mikrovågor med en våglängd av 5 cm.

Radarmätningens bärvidd beror på väderläget. Sommarregn kan urskiljas på ett avstånd av 250 km (den kraftigare märkta yttre gränsen för ekona på bilden), medan snöfallen på vintern kan urskiljas på ett avstånd av ca.120 km (cirklarna på bilden).

Genom att kombinera får man mera och bättre information

Radarbilden som allmänheten ser är information från flera närliggande väderradar, som är sammansatta till en bild som täcker ett större geografiskt område. En sådan bild kallas för radarkomposit. De är sammanställda för att informationen närmast radarns antenn är mest tillförlitlig.

Längre borta från antennen når radarstrålen så högt över marken, pga. jordens avrundning, att regnet kan avdunsta eller intensifieras ännu under strålen.

I radarkompositen syns all nederbörd av betydels, men snöfall och duggregn kan ibland komma från så låga moln att nederbörden faller nedanför radarstrålen och sålunda inte ger upphov till några ekon.