Internationellt väderradarsamarbete

Internationellt väderradarsamarbete innefattar både utbyte av daglig, färsk mätdata och utbyte av erfarenheter med utländska kolleger.

NORDRAD-radarkomposit
Radar från Finland, Estland, Sverige, Norge och Danmark tillhör NORDRAD-radarnätverket.

Regn rör sig över nationsgränser samma takt som annanstans, ungefär 50 kilometer i timmen. Därför är det naturligt att ha ett internationellt utbyte av radardata, och ett sådant samarbete har funnits bland de nordiska länderna sedan 1990-talet (NORDRAD).

I EU projektet BALTRAD förnyas programvaran som behövs för ömsesidig delning av radarinformation. Nya länder som kommer med i samarbetet är Lettland, Polen och Vitryssland.

Samarbetet på europeisk nivå har koordinerats av Eumetnets OPERA-projekt (Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information) sedan år 1999.