Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Internationellt väderradarsamarbete

Internationellt väderradarsamarbete innefattar både utbyte av daglig, färsk mätdata och utbyte av erfarenheter med utländska kolleger.

NORDRAD-tutkayhdistelmä
Radar från Finland, Estland, Sverige, Norge och Danmark tillhör NORDRAD-radarnätverket. 
 

Regn rör sig över nationsgränser samma takt som annanstans, ungefär 50 kilometer i timmen. Därför är det naturligt att ha ett internationellt utbyte av radardata, och ett sådant samarbete har funnits bland de nordiska länderna sedan 1990-talet (NORDRAD).

I EU projektet BALTRAD förnyas programvaran som behövs för ömsesidig delning av radarinformation. Nya länder som kommer med i samarbetet är Lettland, Polen och Vitryssland.

Samarbetet på europeisk nivå har koordinerats av Eumetnets OPERA-projekt (Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information) sedan år 1999.