Radarbilder med många syften

Från samma mätningar framställs bilder för olika användare. För alla är informationen om vart det regnar och hur hårt inte tillräckligt.

Olika radarprodukter. Till vänster har information från en blixtmätare kombinerats med radarbilden, till höger i övre hörnet har den vertikala strukturen av ett skurmoln visualiserats och i nedre hörnet till höger en kombination av vindinformation och molnskikten från markytan till över fyra kilometers höjd.  

På internet visas radarbilder oftast som animationer. På en timme hinner en regnskur oftast röra sig 20-80 kilometer.

I Finland finns det många branscher och yrkesgrupper som behöver detaljerad information om regn. Till dessa branscher hör

  • Snöplogning

  • Flygtrafik

  • Lasting av fartyg i hamnar

  • Jordbruk

  • Vattenkraftverk

  • Att göra översvämningsprognoser

  • Planeringen av avloppssystemet

Informationen om nederbördens tillstånd – vatten eller snö – är också viktigt, och kombineras med radarinformationen. 

I denna radarbild har det kombinerats information om temperatur och fuktighet. Nederbörden som är grå är snöfall, det röda snöblandat regn och det blåa vatten.

Vid sidan om regnets geografiska läge beräknas även nederbördsmängder från olika tidsperioder och områden samt sannolikheten för förekomsten av ovanligt kraftig nederbörd. Information om vart det inte alls har regnat behövs till exempel då terrängbrandsvarningar sammanställs. 

Radarbilden visar den totala nederbörden från ett tidsintervall på tre timmar.