Kortsiktiga nederbördsprognoser

Från den senaste radarbilden ser vi vart det nyss regnade. Användarna är oftast mer intresserade av vart det snart regnar, och när regnet tar slut där användarna är. Därför har det utvecklats kortsiktiga, men noggranna, nederbördsprognoser.

En enkel nederbördsprognos fås, då man antar att de redan existerande regnområdena fortsätter på sin dåvarande bana. Om regnskuren rör sig österut, börjar det regna öster om dess nuvarande position om en stund, medan regnet upphör snart på västra kanten av området.

Meteorologiska institutet har kalkylerat den här sortens prognoser sedan år 2000 genom att använda radarbilder och en beräkningsmetod som ursprungligen utvecklats för satellitanvändning. Nuförtiden kombineras radarobservationer och prognoskartor som baserar sig på numeriska atmosfärsmodeller i många webapplikationer