Nya radar i radarnätet

Den traditionella väderradarn ger svar på frågan var det regnar, hur mycket och i vilken riktning dropparna rör sig. Med hjälp av den nya typen av radar får vi mera information än tidigare om vad som förorsakar radarekon.

Meteorologiska institutet har påbörjat förnyandet av sitt väderradarnätverk. De första i tur att bli utbytta var radarna i Vanda, Kouvola och Ikalis, som alla var 15 år gamla. Den nya typen av radar utnyttjar dualpolariseringsteknologin. Meteorologiska institutet väntar sig att den nya teknologin förbättrar radardatan och – bildernas kvalité, för nu kan störande ekon raderas bort från bilden och kvar blir endast nederbördekon. Ekon framkallas inte enbart av snöflingor och vattendroppar utan även av fåglar och insekter. Den nya radarteknologin gör det också möjligt att särskilja om det är fråga om regn, snö eller snöblandat regn. Andra tillämpningar, som detektering av fåglar, insekter och hagel, har undersökts i forskningsprojekt tillsammans med Helsingfors universitet.

I de här bilderna framgår det hur man med hjälp av de gamla radarna kan urskilja enbart styrkan av ekona, medan man genom att utnyttja dualpolarisering kan urskilja nederbördsekona (i blått) från andra ekon (i brunt).

Radar med dualpolarisering har redan i 20 års tid tillverkats för forskningsändamål. I vädertjänsterna har de använts bl.a i Frankrike, Tyskland och Stor-Britannien, som alla håller på att ta den här teknologin i mer omfattande bruk. Grannlandet Estlands två radar använder sig av dualpolarisering. Även i Sverige håller man på med att förnya radarnätverket.