Ledningsgrupp

Generaldirektören assisteras av ledningsgruppen, som bl.a. sköter planeringen av institutets verksamhet, underhållskoordineringen samt frågor avseende resultatmål och resursfördelning.

Meteorologiska institutets ledningsgrupp

  • Generaldirektör Jussi Kaurola

  • Vetenskaplig direktör Ari Laaksonen

  • Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen

  • Förvaltningsdirektör Marko Viljanen, Förvaltning

  • Vesa Kurki Direktör, Center för väder, hav och klimatservice (tillfällig 1.6. - 31.8.2020)

  • Tarja Riihisaari, Direktör, Center för observationstjänster och informationssystem

  • Sami Niemelä, Direktör, Program för meteorologi och havsforskning

  • Hannele Korhonen, Direktör, Program för klimatforskning

  • Jouni Pulliainen, Direktör, Center för rymd och fjärranalys