Ledningsgrupp

Generaldirektören assisteras av ledningsgruppen, som bl.a. sköter planeringen av institutets verksamhet, underhållskoordineringen samt frågor avseende resultatmål och resursfördelning.

Meteorologiska institutets ledningsgrupp

  • Generaldirektör Juhani Damski
  • Vetenskaplig direktör Ari Laaksonen
  • Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen
  • Förvaltningsdirektör Marko Viljanen, Förvaltning
  • Jussi Kaurola, Direktör, Center för väder, hav och klimatservice
  • Tarja Riihisaari, Direktör, Center för observationstjänster och informationssystem
  • Sami Niemelä, Direktör, Program för meteorologi och havsforskning
  • Hannele Korhonen, Direktör, Program för klimatforskning
  • Jouni Pulliainen, Direktör, Center för rymd och fjärranalys

 

28.12.2017