Ledningsgrupp

Generaldirektören assisteras av ledningsgruppen, som bl.a. sköter planeringen av institutets verksamhet, underhållskoordineringen samt frågor avseende resultatmål och resursfördelning.

Meteorologiska institutets ledningsgrupp

  • Generaldirektör Petteri Taalas

  • Vetenskaplig direktör Jari Liski

  • Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen

  • Förvaltningsdirektör Marko Viljanen, Förvaltning

  • Juhana Hyrkkänen, Direktör, Center för väder, hav och klimatservice

  • Tarja Riihisaari, Direktör, Center för observationstjänster och informationssystem

  • Sami Niemelä, Direktör, Program för meteorologi och havsforskning

  • Hannele Korhonen, Direktör, Program för klimatforskning

  • Jouni Pulliainen, Direktör, Center för rymd och fjärranalys