Ansvarsfullhet i Meteorologiska institutet

Ansvarsfullhet och ansvarsfull verksamhet är en väsentlig del av Meteorologiska institutets verksamhetsidé och vardagliga arbete.

Meteorologiska institutets verksamhet är kopplad till flera av FN:s mål.

Teman för ansvarsfullhet ingår i vår strategi. Vi vill producera information för att trygga framtiden så att förhållandena inte överraskar någon. Samarbetet med inhemska och internationella intressentgrupper är hörnstenen i vår verksamhet. Vi observerar, undersöker och utvecklar tjänster så att vi kan producera information som stöd för beslutsfattande och beredskap både på kort och lång sikt.

Meteorologiska institutets verksamhet är kopplad till flera av FN:s mål och delmål för hållbar utveckling. I vår ansvarsrapport beskriver vi vår verksamhet i anslutning till fyra mål för hållbar utveckling:

  • Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar

  • Göra städer och bosättningar säkra och hållbara

  • Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

  • Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Ansvarsrapporten 2022 kan läsas i pdf-format

Bekanta dig med vår strategi