Miljösystemet Green Office

Meteorologiska institutets huvudverksamhetsställe Dynamicum i Gumtäkt i Helsingfors är ett Green Office-kontor. WWF:s Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor, och med dess hjälp kan arbetsplatser minska sin miljöbelastning, uppnå besparingar och bromsa klimatändringen. Förutom forskning kring klimatändringen vill Meteorologiska institutet för sin egen del också bromsa klimatändringen.

WWF lämnar ett tillstånd att använda Green Office-märket och ett diplom till kontor, vars miljösystem uppfyller de kriterier som miljöorganisationen har fastställt för att man ska få använda märket. WWF beviljade Meteorologiska institutets Helsingforskontor ett Green Office-märke 26 juni 2008.

Meteorologiska institutet gör följande enligt miljösystemet Green Office:

  • utvecklar och genomför ett miljöprogram

  • utbildar personalen i miljöfrågor

  • fastställer årliga målsättningar och följer upp dem samt rapporterar resultaten till WWF.

  • den Green Office-ansvariga och Green Office-teamet utför det praktiska arbetet

  • WWF kontrollerar kontorens Green Office-system regelbundet.

Green office -järjestelmän logo.