Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Isbrytarna

ISRAPPORT 21.04.2019

Isarna på Bottenviken driver mot nordost.

På norra Bottenviken 45-80 cm tjock fastis i skärgården ungefär till Kemi 3 och Oulu 3. Till Oulun portti finns 25-80 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar. Längre ut, ungefär till linjen Falkens grund - Brahestad, är det öppet vatten. Längre söderut 10-50 cm tjock drivis av varierande täthet, delvis bestående av mycket stora packisflak.

På södra Bottenviken 20-45 cm tjock ruttnande fastis i skärgården. Längre ut 10-50 cm tjock tät och mycket tät drivis med vallar. Från cirka 20 nautiska mil väst om Kallan mot Kvarken är det öppet vatten.

I Kvarken, i Vasa skärgård, rutten fastis till väster om Storhästen. Det finns områden med öppet vatten i isfältet. Längre ut är det öppet vatten.

På Bottenhavet i norr ställvis rutten is i den inre skärgården. I de södra delarna är det isfritt.

På Skärgårdshavet och på västra Finska viken är det isfritt.

På östra Finska viken finns rutten is i Viborgska viken.

Isbrytarna: Polaris, Otso och Kontio assisterar på Bottenviken.

Assistansrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, II över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 10 492 7600.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska, 20 nautiska mil före Nordvalens fyr, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Bothnia VTS på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information